Centerby - Videbæk

Ringkøbing-Skjern Kommune ønsker i samarbejde med borgere i Videbæk at sætte byen på landkortet og øge bosætningen i byen.

Erfaringerne fra pilotprojektet skal vi bruge i det videre bosætningsarbejde i andre områder af Ringkøbing-Skjern Kommune.

Hvad vil vi opnå?

  • At flere bosætter sig i Videbæk 
  • At få profileret Videbæk målrettet overfor en i fællesskab defineret målgruppe.
  • At organisere Videbæk med henblik på at sikre, en ensrettet kommunikation og koordineringen af byens projekter.
  • At få skabt en lokal gruppe af markedsførings- og kommunikationsstærke borgere.
  • At få profileret Videbæk gennem årlige stærke events, ved både at udvikle nye og videreudvikle på eksisterende events med potentiale i.
  • At have et fora for at drøfte øvrige forbedringer i Videbæk – herunder fysiske forbedringer.