De seks sogne

Hvad er det, som nuværende borgere og kommende tilflyttere ønsker af et lokalsamfund i fremtiden med hensyn til udbud af boliger og grunde? Hvordan ser nutiden og nuværende planer ud i forhold til det?

De seks lokalområder, som indledte samarbejde i forbindelse med projektet Det Udvidede Landsbysamfund - Hanning, Rækker Mølle, Finderup, Bølling, Borris og Faster - Astrup - er gået sammen for at arbejde videre med disse problemstillinger. 

Målet har været at få skabt et bredt udbud af forskellige boligtyper og tilbud om grunde. Derudover har målet også været at udvikle et analyseinstrument, som resten af kommunen og hele landet for den sags skyld skulle kunne anvende.

Projektsamarbejde mellem de seks sogne

Første del af projektet har været en afdækning af områdets nuværende status og muligheder. Herefter gik et længere analysearbejde i gang med blandt andet inddragelse af fremtidsforsker Anne-Marie Dahl. Hun har især sporet de seks sogne ind på fremtidens borgere, og deres efterspørgsel efter det gode liv, som det kan leves i landdistrikterne.

Læs mere om landsbyernes rolle i fremtiden

Lotte Finnerup
Lotte Finnerup
Landdistriktskoordinator
Ekstern Udvikling, Ringkøbing

T:    25 32 47 46
E:    lotte.finnerup[mail]rksk.dk
Poul Nystrup Christensen
Poul Nystrup Christensen
LAG-koordinator
Ekstern Udvikling, Ringkøbing

T:    99 74 17 65
E:    poul.nystrup.christensen[mail]rksk.dk