Nedrivning af faldefærdige ejendomme - Ringkøbing-Skjern Kommune

- med midler fra landsbyfornyelsespuljen.

Hvem kan komme i betragtning til støtten?

  • Ejere af beboelsesejendomme i byer med færre end 3000 indbyggere.
  • Ejere af skæmmende beboelsesejendomme i det åbne land.
  • Ejere af skæmmende erhvervsbygninger i byer med færre end 3000 indbyggere. Erhvervet skal være ophørt.

Det er en forudsætning, at bygningen ligger synligt og fremtræder skæmmende for naboer og omgivelser.

Læs mere i pjecen "Nedrivning af faldefærdige ejendomme - Naturens Rige"

Jura
Jura
Ved Fjorden 6
6950 Ringkøbing

T:    99 74 10 29
E:    jura[mail]rksk.dk