Nye boligmuligheder

Lokalsamfund og landsbyer kan have behov for nye udstykninger til ejerboliger, som for eksempel storparceller eller renovering/nedrivning og genopførelse af ældre nedslidte huse på attraktivt beliggende grunde i landsbyen eller lokalsamfundet.

Forsøgsprojekt - Nye bomuligheder i landsbyer i Ringkøbing-Skjern Kommune - (Link)

Lotte Finnerup
Lotte Finnerup
Landdistriktskoordinator
Ekstern Udvikling, Ringkøbing

T:    25 32 47 46
E:    lotte.finnerup[mail]rksk.dk
Poul Nystrup Christensen
Poul Nystrup Christensen
LAG-koordinator
Ekstern Udvikling, Ringkøbing

T:    99 74 17 65
E:    poul.nystrup.christensen[mail]rksk.dk