Udvikling og fornyelse i landsbyer

Alle byer og landdistrikter har forskellige former for bebyggelse, som giver lige netop deres område særlig karakter og udseende. Visse områder er især præget af deres kulturelle baggrund, som efterlader sig mange spor i det daglige billede.

Historiske muligheder
Egeris, Fiskbæk og Troldhede er især præget af en fortid med brunkulslejre. Det skete i 1900-tallet i perioden frem til 1950erne, hvor der var meget stor efterspørgsel på brændsel. De tre sognes fællesprojektet har således arbejdet med de historiske muligheder og udfordringer, der ligger i landsbyernes udseende den dag i dag.

Projektet er delt op i to delprojekter, hvor det ene arbejder med boligmasse, mens det andet arbejder med den historiske fortælling.

Oplæg der fortæller om alle delprojekter
Oprydning i den gamle boligmasse på landet-Projektsamarbejde mellem borgere i Fiskbæk, Troldhede og Egeris 2008.

Lotte Finnerup
Lotte Finnerup
Landdistriktskoordinator
Ekstern Udvikling, Ringkøbing

T:    25 32 47 46
E:    lotte.finnerup[mail]rksk.dk
Poul Nystrup Christensen
Poul Nystrup Christensen
LAG-koordinator
Ekstern Udvikling, Ringkøbing

T:    99 74 17 65
E:    poul.nystrup.christensen[mail]rksk.dk