Projekt Landsbyklynger VestRum

Seks landsbyer i kommunens nordlige del skal deltage i et landsdækkende projekt kaldet Landsbyklynger, som bliver drevet i et samarbejde mellem Realdania og DGI.

Formålet med Landsbyklynger er at skabe et borgerdrevet samarbejde mellem landsbyer og sogne. Samtidig vil projektet undersøge, om det giver fx udvikling og bosætning til landsbyerne, når de bliver bedre til at arbejde på tværs af sognegrænser.

De seks borger- og sogneforeninger, der deltager i Ringkøbing N, hører hjemme i Hee, Tim, Stadil, Vedersø, Torsted, Hover og No.

Projektet er udvalgt blandt to konkurrerende lokale projekter af Økonomi- og Erhvervsudvalget efter indstilling fra Landdistriktsudvalget.

Ringkøbing-Skjern Kommune bevilliger 50.000 kr. til projektet. Valget af projektet blev begrundet i at:

  • Der er i forvejen et tæt og traditionsrigt samarbejde mellem områderne i nord.
  • Et samarbejde i nord vil få betydning for mange mennesker, da området, som indgår i projektet er stort. I ansøgningen indgår seks borger- og sogneforeninger.
  • Det er et interessant perspektiv i projektbeskrivelsen fra nord, at man vil tænke i bosætningsaktiviteter, som kan tiltrække borgere fra Holstebro Kommune.

Fakta om Projekt Klyngesamarbejde:
Udgangspunktet for projektet er en hypotese om, at man ved at samle ressourcerne i en klyngestruktur med færre fysiske rammer – men med høj kvalitet – kan styrke fællesskabet og livet i landsbyerne, samtidig med at den kommunale service og drift bliver optimeret.

Projektet kan være med til at skabe ny viden om og konkret praksis for, hvordan landsbyer gennem klyngestrukturer kan fastholde kvalitet i både forenings- og servicetilbud på trods af presset fra urbanisering og ændring i erhvervsstrukturer og demografi.

Projektet skal understøtte borgere i landdistrikterne, der ønsker at samarbejde på tværs af landsbyer og andre geografiske enheder.

Projektet indeholder fem pilotprojekter, heraf ét i Ringkøbing-Skjern Kommune.

Projektet vurderes at give praktisk erfaring med fremtidens landsbysamarbejde i forhold til at gøre disse mere bæredygtige.

Rapport om Landsbyklyngen VestRum

Kontaktoplysninger
Lotte Finnerup
Lotte Finnerup
Landdistriktskoordinator
Ekstern Udvikling, Viden & Strategi Ringkøbing

Bjarne Christensen
Bjarne Christensen
Landdistriktskoordinator
Ekstern Udvikling, Viden & Strategi Ringkøbing