Befolkningsudvikling i Ringkøbing-Skjern Kommune

Hvert år udarbejder Ringkøbing-Skjern Kommune en befolkningsprognose for de kommende år. Prognosen beregner vi på baggrund af blandt andet historiske data og kommunens egne aktuelle data. Alle tal er opgjort pr. 1. januar – både de historiske tal og prognosetallene.

I dokumentet "Befolkningsudvikling og befolkningsprognose” fremgår både den historiske befolkningsudvikling og prognosen for de kommende år frem til 2033.

Fra 2019 til 2020 har der været et fald i befolkningstallet på 336 borgere. Det forholdsvis store fald i befolkningstallet skyldes hovedsageligt, at man i 2019 påbegyndte oprydning i cpr. som førte til en del flere registrerede udrejste end tidligere. Fra 2020 til 2021 har der været et fald i antal indbyggere på 412 borgere. Det forholdsvis store fald i indbyggertallet skyldes blandt andet, at der i 2020 har været færre indrejste end tidligere grundet corona-situationen.   

I årene frem mod 2033 forventer vi et fald i befolkningstallet. Befolkningstallet forventes at falde med 769 borgere fra 2020 til 2025.

For uddybende information vedrørende kommunens befolkningsprognose henviser vi til dokumentet ”Befolkningsudvikling og befolkningsprognose”.

Kontaktoplysninger
Spørgsmål kan du rette til:
Spørgsmål kan du rette til:
Koncernøkonomi, Amela Turkanovic
Ved Fjorden 6, 6950 Ringkøbing