Befolkningsudvikling i Ringkøbing-Skjern Kommune

Hvert år udarbejder Ringkøbing-Skjern Kommune en befolkningsprognose for de kommende år. Prognosen bliver beregnet på baggrund af blandt andet historiske data og kommunens egne aktuelle data. Alle tal er opgjort pr. 1. januar – både de historiske tal og prognosetallene.

I dokumentet ”Befolkningsudvikling og befolkningsprognose” fremgår både den historiske befolkningsudvikling og prognosen for de kommende år frem til 2031.

I tiden fra finanskrisen og frem til 2014 oplevede Ringkøbing-Skjern Kommune en kraftig tilbagegang i befolkningstallet. I perioden fra 2015-2019 har udsvingene mellem årene ikke været så store, som man så frem til 2014. Det skyldes primært flygtningesituationen.

I årene frem mod 2031 forventer vi et fald i befolkningstallet. Samlet set forventer vi, at Ringkøbing-Skjern Kommune kommer til at få en nedgang på 419 borgere over de næste 12 år. Nedgangen i befolkningstallet er imidlertid størst i starten af prognoseperioden, hvor vi forventer et fald på 302 borgere i løbet af 2019-2023.

For uddybende information vedrørende kommunens befolkningsprognose henviser vi til dokumentet ”Befolkningsudvikling og befolkningsprognose”, hvor befolkningsprognosen er opgjort på henholdsvis alder og aldersgrupper. Endelig er der udarbejdet en prognose for de større byer i Ringkøbing-Skjern Kommune med mere end 1.000 indbyggere.

 

Spørgsmål kan du rette til:
Spørgsmål kan du rette til:
Koncernøkonomi, Pia Skovgaard
Ved Fjorden 6, 6950 Ringkøbing

T:    99 74 20 79
E:    okonomi[mail]rksk.dk