Befolkningsudvikling i Ringkøbing-Skjern Kommune

Hvert år udarbejder Ringkøbing-Skjern Kommune en befolkningsprognose for de kommende år. Prognosen bliver beregnet på baggrund af blandt andet historiske data og kommunens egne aktuelle data. Alle tal er opgjort pr. 1. januar – både de historiske tal og prognosetallene.

I ”Befolkningsudvikling og befolkningsprognose” fremgår både den historiske befolkningsudvikling og prognosen for de kommende år frem til 2032.

I tiden fra finanskrisen og frem til 2014 oplevede Ringkøbing-Skjern Kommune en kraftig tilbagegang i befolkningstallet. I perioden fra 2015-2019 har udsvingene mellem årene ikke været så store, som man så frem til 2014. Det skyldes primært flygtningesituationen. Fra 2019 til 2020 har der været et fald i befolkningstallet på 336 borgere. Det forholdsvis store fald i befolkningstallet skyldes hovedsageligt, at man i 2019 påbegyndte oprydning i cpr. som førte til en del flere registrerede udrejste end tidligere. 

I årene frem mod 2032 forventer Ringkøbing-Skjern Kommune et fald i befolkningstallet. Samlet set forventer vi, at Ringkøbing-Skjern Kommune kommer til at få en nedgang på 825 borgere over de næste 12 år. Nedgangen i befolkningstallet er imidlertid størst i starten af prognoseperioden, hvor vi forventer et fald på 630 borgere i løbet af 2020-2025, hvor det største fald er forventet i 2020.

For uddybende information om kommunens befolkningsprognose henviser vi til Befolkningsudvikling og befolkningsprognose”. 

 

Kontaktoplysninger
Spørgsmål kan du rette til:
Spørgsmål kan du rette til:
Koncernøkonomi, Pia Skovgaard
Ved Fjorden 6, 6950 Ringkøbing