21. november 2015

18 millioner kroner søger nye ejere

Der er 18 millioner kroner på højkant. Pengene har byrådet i Ringkøbing-Skjern Kommune afsat over fire år til at udvikle vækstprojekter i hele kommunen. Pengene er afsat, og bestyrelsen til ErhvervsVækstforum er fundet, så nu handler det om, at komme i dialog med de borgere og virksomheder, der sammen har mod på at udvikle nye projekter.

- Fra den 1. december kan der søges penge til projekter, der skaber vækst og er til gavn for en åben kreds af aktører i Ringkøbing-Skjern Kommune, siger Jørgen Axelsen, formand for ErhvervsVækstforum, og fortsætter:

- Vi glæder os til at uddele de 18 millioner kroner i Ringkøbing-Skjern Kommune. Pengene har til formål at skabe flere arbejdspladser, tiltrække flere borgere, flere turister og nye virksomheder.

Sæt kryds i kalenderen. Den 1. december åbner hjemmesiden www.erhvervsvaekstforum.dk, hvor du kan læse mere om ErhvervsVækstforum og finde det elektroniske ansøgningsskema.

Et ekstra tiltag – gode idéer
ErhvervsVækstforum håber, at alle vil gå i ”tænkeboksen”. Der skal fokus på gode idéer, der kan medføre erhvervsvækst i Naturens Rige og Vækstjydernes hjem.

I næste uge begynder et samarbejde indgået mellem ErhvervsVækstforum og Dagbladet Ringkøbing-Skjern, hvor målet er, at borgere motiveres til at dele gode idéer med andre.

- Hvem ved? Påpeger Jørgen Axelsen:

- Måske kan der via synlighed på Dagbladets hjemmeside skabes nye netværk omkring en idé, som udvikles til et konkret projekt, hvor vi i styregruppen har mulighed for at bevilge penge fra puljen.

Der er i alt 18 millioner kroner til projektudvikling gennem Erhvervsvækstforum. Pengene kommer fra kommunens Vækstfond og er målrettet til at støtte projekter, der kan udvikle Ringkøbing-Skjern Kommune:

- Vækst skabes især i den private sektor, hvor ildsjæle og iværksættere hver dag kæmper for at sikre deres idéer og virksomheder i stærk konkurrence med andre virksomheder. De har så at sige haft det helt oppe under neglene og ved, hvad der skal til. Det er den viden, vi vil sætte i spil med det nye Erhvervsvækstforum, sagde borgmester Iver Enevoldsen, da Erhvervsvækstforum blev etableret.

Fakta

  • Erhvervsvækstforum skal støtte og igangsætte initiativer, som giver vækst i Ringkøbing-Skjern Kommune.
  • Medlemmerne af det nye Erhvervsvækstforum er: formand, Jørgen Axelsen, næstformand Jørgen Iversen, Kim Brarup, Birthe Høst, Allan Stampe og Jesper Jørgensen.
  • Byrådet har afsat en pulje på 4,5 mio. kroner årligt i fire år, som rådet beslutter, hvordan skal bruges. Puljen er en del af byrådets større vækstsatsning på 40 mio. kroner årligt.
  • Ved uddeling af penge fra puljen skal kommunalfuldmagten overholdes, hvilket bl.a. betyder at pengene ikke kan anvendes til projekter, der virker konkurrenceforvridende i forhold til det private erhvervsliv. Der må ikke ydes direkte finansiel støtte til enkelte virksomheder.
Kontaktoplysninger
Lise Mejlhede Kjeldbjerg
Lise Mejlhede Kjeldbjerg
Erhvervskonsulent
Viden & Strategi, Ekstern Udvikling Ringkøbing