8. oktober 2015

Nyt Erhvervsvækstforum trækker i arbejdstøjet

Jørgen Axelsen, formand for Skjern Handelsstandsforening, er begejstret. Hen er netop blevet udpeget som formand for Ringkøbing-Skjern Kommunes nye Erhvervsvækstforum, og stemningen på de første indledende møder har været god.

- Jeg vil gerne rose byrådet for at tage initiativ til et Erhvervsvækstforum. Der skal noget særligt til for at skabe vækst i dag, og med dette initiativ inddrager de hele kommunen i kampen. Byrådet viser på den måde en stor tillid til, at kommunens mange iværksættere og virksomheder ved, hvad der skal til for at skabe vækst. Vi er nu trukket i arbejdstøjet, og jeg er ikke i tvivl om, at det bliver spændende, siger Jørgen Axelsen.

Det nye Erhvervsvækstforum råder over 4,5 mio. kroner årligt i fire år, der skal investeres i projekter, der skaber vækst i Ringkøbing-Skjern. Ud over Jørgen Axelsen består rådet også af næstformand Jørgen Iversen, Kim Brarup, Birthe Høst, Allan Stampe og Jesper Jørgensen.

En del af Naturens Rige
Nedsættelsen af et Erhvervsvækstforum blev besluttet af byrådet i Ringkøbing-Skjern Kommune som led i en årlig vækstsatsning på 40 mio. kroner, og det er fra denne pulje, at de 4,5 mio. kroner kommer. Det nye forum får helt frie hænder, når det kommer til at beslutte, hvordan pengene skal bruges, og det er der god grund til, fortæller borgmester i Ringkøbing-Skjern Kommune, Iver Enevoldsen:

- Vi forventer os rigtig meget af initiativet. Vækst skabes især i den private sektor, hvor ildsjæle og iværksættere hver dag kæmper for at sikre deres idéer og virksomheder i stærk konkurrence med andre virksomheder. De har så at sige haft det helt oppe under neglene og ved, hvad der skal til. Det er den viden, vi vil sætte i spil med det nye Erhvervsvækstforum.

Iver Enevoldsen fortæller, at det nye Erhvervsvækstforum er en vigtig brik i kommunens nye vision ”Naturens Rige”.

- Ringkøbing-Skjern er vækstjydernes hjem, og det mener byrådet meget bogstaveligt. Vi har som område altid været drevet af en stærk lyst til at starte og drive egen virksomhed, og det har skabt tusindvis af job. Byrådet har med visionen sagt, at vi vil gøre alt, hvad vi må, for at hjælpe virksomheder med at etablere og udvikle sig i Ringkøbing-Skjern, og det er det nye Erhvervsvækstforum et resultat af, siger Iver Enevoldsen.

Der er kun sat ét krav op for det nye Erhvervsvækstforum i forbindelse med puljen, og det er, at det overholder reglerne for anvendelsen af offentlige midler, som Kommunalfuldmagten.

Borger og erhvervsliv inddrages
Selv om rådet først lige har overstået de indledende møder, står ét allerede klart: Hvis Erhvervsvækstforummet mission skal lykkes, så kræver det, at der satses på de rigtige initiativer.

- Det er ude blandt borgerne og erhvervslivet, at idéerne gemmer sig. Det er dem, vi skal have frem i lyset, så de kan komme vores område til gavn. Derfor kommer vi til løbende til at inddrage områdets mange aktører, siger Jørgen Axelsen.

Byrådet har afsat 4,5 mio. kroner årligt til det nye Erhvervsvækstforum. Det er Erhvervsvækstforummets mål, at forummets sammensætning er dynamisk og hele tiden afspejler, de netværk og kompetencer, der er behov for, hvorfor dets sammensætning løbende tages op til overvejelse.

Fakta

  • ​Erhvervsvækstforum skal støtte og igangsætte initiativer, som giver vækst i Ringkøbing-Skjern Kommune.
  • Medlemmerne af det nye Erhvervsvækstforum er: formand, Jørgen Axelsen, næstformand Jørgen Iversen, Kim Brarup, Birthe Høst, Allan Stampe og Jesper Jørgensen.
  • Byrådet har afsat en pulje på 4,5 mio. kroner årligt i fire år, som rådet beslutter, hvordan skal bruges. Puljen er en del af byrådets større vækstsatsning på 40 mio. kroner årligt.
Kontaktoplysninger
Lise Mejlhede Kjeldbjerg
Lise Mejlhede Kjeldbjerg
Erhvervskonsulent
Viden & Strategi, Ekstern Udvikling Ringkøbing