2. september 2016

Vækstpenge til stor årlig event i Naturens Rige - Årlig event skal skabe vækst i Ringkøbing-Skjern

Erhvervsvækstforum har bevilget 300.000 kr. til en markedsundersøgelse af perspektiverne i at skabe en stor, årlig erhvervs-event i kommunen, der kan tiltrække et stort antal deltagere udefra. Formålet er blandt andet at skabe vækst.

Vi har bevilget pengene, fordi det er et projekt med store potentialer, og fordi det går så systematisk til værks med en indledende undersøgelse, der sikrer, at man efterfølgende bruger sine kræfter på noget, der er et marked for, siger Kim Brarup fra Erhvervsvækstforum.

Ny eventforening bag ansøgning
En ny forening, Ringkøbing-Skjern Eventforening, modtager de 300.000 kr. fra vækstpuljen og pengene går til at lønne en nyansat eventkoordinator, Karina Winkler, der tidligere har været i Lego. Fra den 1. september går hun i gang med markedsundersøgelsen, der skal afdække hvilken type erhvervs-event, der er behov for.

Ringkøbing-Skjern Eventforening er sat i verden af fem samarbejdspartnere; Uddannelsescenter Ringkøbing-Skjern, Ringkøbing Fjord Turisme, Ringkøbing-Skjern Erhvervsråd, Ringkøbing-Skjern Idræts- og Kulturcenter samt Innovestfonden. Markedsundersøgelsens resultat skal ligge klar kort tid efter årsskiftet.

Hvis markedsundersøgelsen viser, at der er efterspørgsel og interesse for en stor, årlig event her i kommunen, så arbejder vi videre med projektet, fortæller Hans Jørn Mikkelsen, direktør i Ringkøbing-Skjern Erhvervsråd, en af partnerne i eventforeningen.

Eventkoordinator brænder for opgaven
Vi kunne have valgt at hyre et konsulentfirma til at foretage en markedsundersøgelse, men vi ser flere fordele i at ansætte en medarbejder, der er dedikeret til at lave undersøgelsen, og som kan arbejde videre med selve eventen, hvis det viser sig, at vi senere skal sætte sådan en i søen, siger Hans Jørn Mikkelsen.

Eventforeningen lægger op til, at en årlig event tager udgangspunkt i en af kommunens fire styrkepositioner: produktionsvirksomhed, turisme, fødevarer og energi.

Vi forestiller os, at det kan ske i samarbejde med eksterne partnere fx universiteter og studerende. Og det kunne være indenfor oplevelsesøkonomi- og eventstyring, men også energi og fødevarer er oplagte områder, så jeg peger ikke på én styrkeposition fremfor andre, siger Hans Jørn Mikkelsen.

Afledte effekter på erhvervslivet
Han vurderer, at eventorganisationen vil have en hel del afledte effekter på virksomhederne i kommunen i form af større synlighed, flere besøgende og overnatninger samt bedre udnyttelse af ledige faciliteter til afholdelse af events.

Eventen kunne fx være en konference, der sætter spot på en af vores styrkepositioner, men det ligger ikke i mit lod at pege på hvilken af dem, det kan blive. Formålet med markedsundersøgelsen er jo netop, at finde ud af, hvilken type event, der er et marked for, så vi afventer resultatet af den, siger Hans Jørn Mikkelsen.

Til gengæld vil han gerne citeres for, at hvis der skal skabes en årlig event, så må den gerne være på internationalt niveau og tiltrække både danske og udenlandske deltagere.

En eller flere store erhvervs-events vil gøre Ringkøbing-Skjern Kommune mere synlig både regionalt og nationalt, lokale borgere vil blive mere stolte af deres område og endelig vil det øge kendskabet til kommunen hos eventuelle nye borgere, siger han.

Øger kendskabet til området
Eventkoordinatorens opgave vil være at samle trådene i forbindelse med en stor årlig event. Formålet er at bidrage til branding af området over for erhvervsliv, potentielle tilflyttere og turister.

Vi vil gå efter at tiltrække gæster udefra. Det medfører overnatninger og bespisninger, og vi tror på, at der er en overkapacitet her i kommunen i visse perioder. Det kan vi udnytte, siger han.

Det er eventforeningens mål, at der efter tre år er en økonomisk selvkørende eventorganisation i kommunen med et højt aktivitetsniveau, og at den finansieres hovedsageligt af billetsalg og sponsorater fra de arrangerede events.

Yderligere oplysninger:
Hans Jørn Mikkelsen, erhvervsdirektør eventforeningen & Ringkøbing-Skjern Erhvervsråd, hjm[mail]rserhverv.dk, 99 75 26 00
Kim Brarup, medlem af Erhvervsvækstforums bestyrelse, 88 81 11 99

Kontaktoplysninger
Lise Mejlhede Kjeldbjerg
Lise Mejlhede Kjeldbjerg
Erhvervskonsulent
Viden & Strategi, Ekstern Udvikling Ringkøbing