Retningslinjer for tildeling af støtte fra Grøn pulje 


Overordnet formål:

Grøn pulje anvendes til projekter til gavn for naboer til nye vedvarende energianlæg og til gavn for lokalsamfundet generelt.
Opstillere af vedvarende energianlæg indbetaler midler til puljen ved igangsætning af anlæggene.
Midlerne i grøn pulje kan anvendes til mange forskellige formål, herunder grønne tiltag, landskabelige, rekreative eller kulturelle formål etc.
Midlerne anvendes hovedsageligt til projekter i nærhed til nye vedvarende energianlæg. 

Hvem træffer beslutning om tildeling af støtte?

Kontaktoplysninger
Martin Serritslev Riis
Martin Serritslev Riis
Udviklingskonsulent
Ekstern Udvikling, Viden & Strategi Ringkøbing