Pulje: Kortlægning af stier

Bor du i en af landsbyerne eller landdistrikterne i Ringkøbing-Skjern Kommune og kunne du tænke dig at få hjælp til at kortlægge og formidle eksisterende stier i dit lokalområde, så læs videre.

For at sikre borgerne en bedre adgang til naturen har Landdistriktsrådet i Ringkøbing-Skjern Kommune oprettet en pulje på 180.000 kr. til at kortlægge og forbinde eksisterende stisystemer i landsbyer og landdistrikter.

Det betyder, at der nu er mulighed for at få hjælp til, at en landsby med en relativ lille indsats kan få udviklet et kort med et større stinet.
Kortene kan blive udarbejdet ud fra individuelle ønsker, tilpasset lokale forhold og blive tilgængelige på kommunens web-app eller i en folder.

Puljemidlerne kan ikke blive brugt til etablering af nye stier.

Kontaktoplysninger
Lotte Finnerup
Lotte Finnerup
Landdistriktskoordinator
Ekstern Udvikling, Ringkøbing