Tilskud til frivilligt socialt arbejde (§18)

Kommunen har oprettet en §18-pulje, som kan søges til frivilligt sociale aktiviteter. Ansøgningsskemaet udfyldes og sende elektronisk. Du finder ansøgningsskemaet i den blå selvbetjeningsboks blå boks herover. Du logger ind i løsningen - udfylder det og underskriver med din forenings NemID.

Vigtige oplysninger

  • Bemærk - ansøgningsfristen er ændret til 1. oktober.
  • Der er foretaget væsentlige ændringer i puljens fordelingsprincipper – husk at læse dem grundigt inden du udfylder din ansøgning!
  • Husk at udfylde specifikt budget (hvad du præcist søger til), samt angive foreningens CVR-nr i ansøgningen.
  • Kontakt FrivilligVest - for råd og vejledning i udfyldelse af ansøgningsskema mm. eller for generelle spørgsmål vedr. §18-puljen – se kontaktinformationer nederst på siden.

Guide
Der er udarbejdet en lille guide med tips og idéer til hvordan man kommer igennem de digitale skemaer på §18 området. Læs guiden nedenstående: 

Guide til digitale skemaer vedrørende §18-puljen i Ringkøbing-Skjern Kommune

Vejledninger
Der er udarbejdet vejledning om og til §18-puljen. Vejledningen suppleres af fordelingsprincipper for §18-puljen, som udarbejdes årligt og beskriver, hvorledes §18-puljen prioriteres anvendt. Se vejledninger og fordelingsprincipper nedenstående:

Vejledningen om støtte til frivilligt socialt arbejde i Ringkøbing-Skjern Kommune

Fordelingsprincipper for § 18-puljen 2020

Ansøgningsfrist
Hovedpuljen ansøges en gang årligt til den 1. oktober. Der søges for ét år ad gangen til det kommende års driftsudgifter. Den mindre ”Udviklingspulje” til nye og ekstraordinære aktiviteter kan søges løbende hen over året. 

Tilbagemelding vedrørende § 18-støtte – rapport og regnskab 
Alle, der bevilliges tilskud fra § 18, skal aflægge en mindre rapport og regnskab over det bevilgede. Afhængig af tilskuddets størrelse gælder forskellige krav til tilbagemeldingen. Se vejledningen for yderligere oplysninger. Hent skemaet i den blå selvbetjeningsboks.

Uddelte midler fra §18 puljen
Nedenstående finder du årsoversigter over bevillinger fra §18-puljen  - både for ansøgninger til den ordinære ansøgningsrunde den 1. oktober, og for de ansøgninger, som er  behandlet i forhold til udviklingspuljen

Fordeling af § 18-puljemidler 2020

Fordeling af §18-puljemidler 2019

Fordeling af §18-puljemidler 2018

Fordeling af §18-puljemidler 2017
Fordeling af §18-midler - udviklingspuljen 2017

Har du forsøgt at tilgå en af ovennævnte dokumenter uden held, kan du kontakte Emil Sloth Sig via mail emil.sig[mail]rksk.dk. Så vil vi kontakte dig og præsentere dokumentet for dig indenfor 10 arbejdsdage.

FrivilligVest
FrivilligVest
Ranunkelvej 1-3
6900 Skjern