Kontaktoplysninger til de enkelte afdelinger

Kommunen har ikke et hovednummer eller en central omstilling, derfor skal du ringe til afdelingens kontaktcenter.  Du kan se fag-/stabsområdernes kontaktoplysninger i listen herunder. 

For hver fagområde/stab er der angivet en fysisk adresse, et telefonnummer og en mail. 

Fra siden er det også muligt at komme videre til en beskrivelse af ansvarsområder, se hvem der er chef, eller hvilket udvalg fagområdet eller staben hører under.

Beskæftigelse har hovedadresse på Finderupsvej 9, 6900 Skjern.
Telefon 99 74 30 00 - Mail beskaeftigelse[mail]rksk.dk

Se beskrivelsen af området Beskæftigelse

Administrationens åbnings- og telefontider er som udgangspunkt:

 • Mandag 10-17.00
 • ​Tirsdag - Fredag 10-13.30

Administrationen er lukket på helligdage, fredag efter Kr. Himmelfartsdag, Grundlovsdag og hverdagene mellem jul og nytår.  Administrationen lukker desuden kl. 12.00 den 1. maj.

Afdelingernes telefonnumre i Beskæftigelse

Beskæftigelse - hovednummer 99 74 30 00
Administrationsenheden 99 74 16 41
Kompetencecenter Ringkøbing 99 74 26 80
Kompetencecenter Skjern 99 74 19 02
Social og Integration 99 74 12 12
Afdelinger under Jobcentret  
Job på særlige vilkår 99 74 15 16
Arbejdsløshedsdagpenge - Jobklar 99 74 14 79
Kontanthjælp og særlig indsats 99 74 10 09
Sygedagpenge også opfølgning 99 74 15 01
Afdelinger under ydelseskontoret  
Fleksjob 99 74 15 62
Revalidering 99 74 16 37
Kontanthjælp og Enkeltydelse 99 74 16 54
Revalideringsydelse 99 74 16 37
Sygedagpenge 99 74 15 21
For virksomheder  
Brancepakker 20 56 54 39
Rekruttering - Jobcentrer virksomhedskonsulenter 99 74 12 24
Refusion, Ydelseskontoret 99 74 16 54

 

Her er Borgerservice: 

 • Borgerservice Skjern, Finderupsvej 9, 6900 Skjern 
 • Borgerservice Ringkøbing, Ved Fjorden 6, 6950 Ringkøbing

Åbningstider Borgerservice:

 • Mandag 10-17.00
 • ​Tirsdag - Fredag 10-13.30 

Telefon 99 74 12 22 - Mail post[mail]rksk.dk

Administrationen er lukket på helligdage, fredag efter Kr. Himmelfartsdag, Grundlovsdag og hverdagene mellem jul og nytår. Administrationen lukker desuden kl. 12.00 den 1. maj.

Mange henvender sig i Borgerservice om

 • Pas
 • Kørekort
 • Økonomisk friplads
 • Lån til betaling af ejendomsskat
 • Kørsel til læge for pensionister
 • Selvbetjening - telefon 70 20 00 00 
  NemID
  Digital Post
  Folkeregister
  Sygesikring
  Lægeskift

Se beskrivelsen af Borgerservice

Borgmester og Direktion har adresse på Ved Fjorden 6, 6950 Ringkøbing.
Telefon 99 74 19 90 - Mail viden.strategi[mail]rksk.dk

Se beskrivelsen af staben Viden og Strategi

Administrationens åbnings- og telefontider er som udgangspunkt:

Mandag 10-17.00
​Tirsdag - Fredag 10-13.30

Administrationen er lukket på helligdage, fredag efter Kr. Himmelfartsdag, Grundlovsdag og hverdagene mellem jul og nytår. Administrationen lukker desuden kl. 12.00 den 1. maj.

Telefonnumre til Borgmester og Direktører
Telefonnumre  
Borgmester Iver Enevoldsen 99 74 12 82
Kommunaldirektør
Jens Peter Hegelund Jensen
99 74 10 76
Direktør Anette Ørbæk Andersen 99 74 13 37
Direktør Flemming Juel-Nielsen 99 74 10 26

Børn og Familie har sit personale fordelt i bygninger i Skjern og Videbæk.

Telefon 99 74 13 14 - Mail born.familie[mail]rksk.dk

Særlige telefontider og numre

 • Sundhedsplejersker man. - fre. kl. 8-10 på telefon 23 66 18 23 
  I akutte tilfælde aftener, weekends og helligdage kl. 17-19 telefon 70 20 80 18
 • Børne- og familierådgivere i Forebyggelses- samt Handicapteamet har telefontid man. kl. 13-14 og tirs. - fre. kl. 8.30-9.30.
  Anbringelses- og  hjemgivelsesteamet træffes man., tirs., tors. og fre. kl. 8.30-9.30 og ons. kl. 13-14.

Administrationen er lukket på helligdage, fredag efter Kr. Himmelfartsdag, Grundlovsdag og hverdagene mellem jul og nytår. Administrationen lukker desuden kl. 12.00 den 1. maj.

Telefonnumre til afdelinger i Børn og Familie

Børn og Familie 99 74 13 14
Socialrådgivning børn og unge 99 74 16 60
Børnetandplejen 99 74 16 48

Se beskrivelsen af området Børn og Familie

Administrationens åbnings- og telefontider er som udgangspunkt:

 • Mandag 10-17.00
 • ​Tirsdag - Fredag 10-13.30

AFLD

Tilmeldinger, ændringer, forespørgsler og besked om manglende tømning skal ske direkte til Renovationsselskabet AFLD på telefon 97 37 33 77. Se også www.afld.dk

Andre typer henvendelser

Andre typer henvendelser om renovation, affald og genbrugspladser kan rettes til Land, By og Kultur på telefon 99 74 15 15 - Mail land.by.kultur[mail]rksk.dk

Se også siden Genbrugspladser

Gå til beskrivelsen af området Land, By og Kultur

Administrationens åbnings- og telefontider er som udgangspunkt:

 • Mandag 10-17.00
 • ​Tirsdag - Fredag 10-13.30

Administrationen er lukket på helligdage, fredag efter Kr. Himmelfartsdag, Grundlovsdag og hverdagene mellem jul og nytår. Administrationen lukker desuden kl. 12.00 den 1. maj.

Dagtilbud og Undervisning har adresse på Dyrvigsvej 9, 6920 Videbæk.
Telefon 99 74 13 31 - Mail dagtilbud.undervisning[mail]rksk.dk

Arbejder primært med:

 • Pladsanvisning/dagpleje
 • Skole
 • SFO og Klub
 • Tilskud til pasning af egne børn

Se beskrivelsen af området Dagtilbud og Undervisning

Administrationens åbnings- og telefontider er som udgangspunkt:

Mandag 10-17.00
​Tirsdag - Fredag 10-13.30

Administrationen er lukket på helligdage, fredag efter Kr. Himmelfartsdag, Grundlovsdag og hverdagene mellem jul og nytår. Administrationen lukker desuden kl. 12.00 den 1. maj.

Handicap og Psykiatri har adresse på Rødkløvervej 4, 6950 Ringkøbing.

Telefon 99 74 11 24 - Mail handicap[mail]rksk.dk

Se beskrivelsen af området Handicap og Psykiatri.

Administrationens åbnings- og telefontider er som udgangspunkt:

 • Mandag 10-17.00
 • ​Tirsdag - Fredag 10-13.30

Administrationen er lukket på helligdage, fredag efter Kr. Himmelfartsdag, Grundlovsdag og hverdagene mellem jul og nytår. Administrationen lukker desuden kl. 12.00 den 1. maj.

Staben har adresse på Ved Fjorden 6, 6950 Ringkøbing.
Telefon 99 74 29 00 - Mail intern.udvikling[mail]rksk.dk

Se beskrivelsen af staben Intern Udvikling og Personale

Administrationens åbnings- og telefontider er som udgangspunkt:

 • Mandag 10-17.00
 • ​Tirsdag - Fredag 10-13.30

Administrationen er lukket på helligdage, fredag efter Kr. Himmelfartsdag, Grundlovsdag og hverdagene mellem jul og nytår. Administrationen lukker desuden kl. 12.00 den 1. maj.

Skal du henvende dig personligt på Jobcentret er adressen Finderupsvej 9, 6900 Skjern.
Telefon 99 74 30 00 - Mail jobcenter[mail]rksk.dk

Se beskrivelsen af området Beskæftigelse

Administrationens åbnings- og telefontider er som udgangspunkt:

 • Mandag 10-17.00
 • ​Tirsdag - Fredag 10-13.30

Administrationen er lukket på helligdage, fredag efter Kr. Himmelfartsdag, Grundlovsdag og hverdagene mellem jul og nytår. Administrationen lukker desuden kl. 12.00 den 1. maj.

Oversigt over afdelinger i Jobcentret
Job på særlige vilkår 99 74 15 16
Arbejdsløshedsdagpenge - Jobklar 99 74 14 79
Kontanthjælp og særlig indsats 99 74 10 09
Sygedagpenge også opfølgning 99 74 15 01

Land, By og Kultur har adresse på Smed Sørensens Vej 1, 6950 Ringkøbing.
Telefon 99 74 15 15 - Mail land.by.kultur[mail]rksk.dk

Kontakt til Vej og Park telefon 99 74 11 04.

Se beskrivelsen af området Land, By og Kultur

Administrationens åbnings- og telefontider er som udgangspunkt:

 • Mandag 10-17.00
 • ​Tirsdag - Fredag 10-13.30

Administrationen er lukket på helligdage, fredag efter Kr. Himmelfartsdag, Grundlovsdag og hverdagene mellem jul og nytår. Administrationen lukker desuden kl. 12.00 den 1. maj.

Vestjyllands Politi træffes på Borgerservice Skjern, Finderupsvej 9, 6900 Skjern 

 • Mandag kl. 15-16.45
 • Torsdag kl. 10-12

Service og Digitalisering har adresse på Ved Fjorden 6, 6950 Ringkøbing - Mail post[mail]rksk.dk

Se beskrivelsen af området Service og Digitalisering

Administrationens åbnings- og telefontider er som udgangspunkt:

 • Mandag 10-17.00
 • ​Tirsdag - Fredag 10-13.30

Administrationen er lukket på helligdage, fredag efter Kr. Himmelfartsdag, Grundlovsdag og hverdagene mellem jul og nytår. Administrationen lukker desuden kl. 12.00 den 1. maj.

Telefonnumrene i Service og Digitalisering
Koncern IT 99 74 34 34
Kommunikation 99 74 19 91
Digital Udvikling 99 74 16 99
GIS 99 74 16 99

Sundhed og Omsorg har sit personale fordelt i bygninger i Skjern og Ringkøbing.

Telefon: 99 74 12 34
Mail: sundhed.omsorg[mail]rksk.dk

Administrationen er lukket på helligdage, fredag efter Kr. Himmelfartsdag, Grundlovsdag og hverdagene mellem jul og nytår.
Administrationen lukker desuden kl. 12.00 den 1. maj.

Åbnings- og telefontid
Administrationens åbnings- og telefontider er som udgangspunkt:

 • Mandag 10-17.00
 • ​Tirsdag - Fredag 10-13.30

Særlige telefontider og numre

 • Ergoterapeuterne  mandag - fredag kl. 8-9 - Telefon 99 74 17 58

 • Visitationsteamet mandag - fredag kl. 8-9 - Telefon 99 74 17 58

Afdelingernes telefonnumre i Sundhed og Omsorg

Sundhed og Omsorg 99 74 12 34
Administrationsenheden 99 74 14 41
Sundhedscenter Vest 99 74 10 34
Visitationen kl. 8-9 hverdage 99 74 17 58
Hjælpemiddeldepotet kl. 10-12 hverdage 99 74 17 12


Gå til beskrivelsen af området Sundhed og Omsorg

Staben har adresse på Ved Fjorden 6, 6950 Ringkøbing.
Telefon 99 74 16 99 - Mail viden.strategi[mail]rksk.dk

Særlige numre i Viden og Strategi
Borgmester, Direktion og Stabe 99 74 16 99
Borgmester og Direktion 99 74 19 90
Viden og Strategi 99 74 19 89
Leverandørbetaling og restancer 99 74 16 56
 


Se beskrivelsen af staben Viden og Strategi

Administrationens åbnings- og telefontider er som udgangspunkt:

 • Mandag 10-17.00
 • ​Tirsdag - Fredag 10-13.30

Administrationen er lukket på helligdage, fredag efter Kr. Himmelfartsdag, Grundlovsdag og hverdagene mellem jul og nytår. Administrationen lukker desuden kl. 12.00 den 1. maj.

Ydelseskontorets adresse er Finderupsvej 9, 6900 Skjern.
Telefon 99 74 30 00 - Mail beskaeftigelse[mail]rksk.dk

Se beskrivelsen af området Beskæftigelse

Administrationens åbnings- og telefontider er som udgangspunkt:

 • Mandag 10-17.00
 • ​Tirsdag - Fredag 10-13.30

Administrationen er lukket på helligdage, fredag efter Kr. Himmelfartsdag, Grundlovsdag og hverdagene mellem jul og nytår. Administrationen lukker desuden kl. 12.00 den 1. maj.

Telefonnumre i Ydelseskontoret
Fleksjob 99 74 15 62
Revalidering 99 74 16 37
Kontanthjælp og Enkeltydelse 99 74 16 54
Revalideringsydelse 99 74 16 37
Sygedagpenge 99 74 15 21
Ringkøbing-Skjern Kommune

Find kontaktoplysninger ved at vælge område i listen ovenfor

Ringkøbing-Skjern Kommune
Ved Fjorden 6
6950 Ringkøbing

E:    post[mail]rksk.dk