Borgerpanel: Social Kapital 2017

I foråret 2017 er der gennemført en undersøgelse blandt kommunens borgerpanel, som undersøger den Sociale Kapital i Ringkøbing-Skjern Kommune.

Undersøgelsen har til formål at få indblik i, hvordan tilliden, samarbejdsevnen samt retfærdighedsfølelsen opleves blandt borgerne og til kommunen, og stiller dermed spørgsmål hertil.

67 %, svarende til 1297 borgere, har deltaget i undersøgelsen.

Undersøgelsen viser bl.a., at:

  • Borgerne har meget stor tillid – både til de mennesker, der er en del af deres netværk samt de mennesker, der ikke er.
  • Henholdsvis 80 % og 85 % af respondenterne er helt eller delvist enige i, at deres naboer og venner bosiddende i samme by som dem, vil hjælpe dem praktisk i hverdagen, hvis de har brug for det.
  • Op til 6% af respondenterne har inden for de seneste 12 måneder ofte eller altid følt sig uretfærdigt behandlet af forskellige institutionelle områder, såsom byrådspolitikerne, administrative medarbejdere, lokale aktører i Ringkøbing-Skjern Kommune, samt regionale og/eller statslige institutioner.
  • 76 % af respondenterne finder det usandsynligt eller meget usandsynligt, at de inden for de næste 3 år vil flytte væk fra Ringkøbing-Skjern Kommune.

Undersøgelsens resultat: "Social Kapital" i Ringkøbing-Skjern Kommune - ej webtilgængelig

Hvis du benytter et hjælpemiddel (skærmlæser e.l.), når du skal læse en hjemmeside, så er dette eksemplar opmærket og gjort web-tilgængeligt: "Social Kapital" i Ringkøbing Skjern Kommune

 

 

 

Kontaktoplysninger
Analyse & Effekt
Analyse & Effekt
Viden & Strategi
Ved Fjorden 6, 6950 Ringkøbing