Borgerpanelsundersøgelse om visionen og anvendelse af genbrugspladser, 2018

I januar 2018 er der gennemført en undersøgelse blandt kommunens borgerpanel, der undersøgte borgernes holdning til kommunens nuværende vision, deres drømme for vores område samt anvendelse af kommunens genbrugspladser.

Resultaterne om visionen skal bidrage til byrådets arbejde med visionen, mens resultaterne om genbrugspladserne skal sikre gode rammer for anvendelsen af kommunens genbrugspladser.

Undersøgelsen viser blandt andet, at:

  • Borgerne drømmer om, at vi passer på vores fantastiske natur, skaber arbejdspladser og fokuserer mere på kernevelfærden til børn, unge og ældre.
  • 9 ud af 10 borgere kender Ringkøbing-Skjern Kommunes brand ”Naturens Rige”, og 7 ud af 10 synes at ”Naturens Rige” som overordnet brand passer rigtig godt eller godt til vores område.
  • Blandt visionens fire emner (Vækstjydernes hjem, Værtens bedste historie, Natur med Pladsgaranti og Et liv i balance) rangerer borgerne ”Et liv i balance” som den vigtigste af de fire.
  • Knap 8 ud af 10 borgere anvender kommunens genbrugspladser månedligt eller oftere
  • Borgerne anvender oftest genbrugspladserne om foråret og om sommeren
  • 81 % af borgerne er meget tilfredse eller tilfredse med de nuværende åbningstider.
  • Lørdag er den mest populære ugedag at aflevere affald på.

44 % af borgerne i borgerpanelet, svarende til 813 borgere, har deltaget i undersøgelsen.

Her kan du læse resultaterne af undersøgelsen her - ej webtilgængelig

Hvis du benytter et hjælpemiddel (skærmlæser e.l.), når du skal læse en hjemmeside, så er dette eksemplar opmærket og gjort web-tilgængeligt:  "Vision og søndagsåbent på genbrugspladserne".

 

Kontaktoplysninger
Analyse & Effekt
Analyse & Effekt
Viden & Strategi
Ved Fjorden 6, 6950 Ringkøbing