"Det gode liv" 2019 - borgerpanelundersøgelse

I juni 2019 blev den tredje ”Det gode liv”-undersøgelse gennemført blandt borgerpanelet, som også har svaret på spørgsmålene i 2015 og 2017. Undersøgelsen handler om borgernes oplevelse af eget liv ved at se på materielle og immaterielle ressourcer, som den enkelte borger har til rådighed og som borgeren bruger til at skabe ”Det gode liv”. Derudover måles tilfredsheden med og betydningen af disse ressourcer.

”Det gode liv” er en del af kommunens vision: ”Vi vil give plads til det gode liv. Vi er rige på natur i Ringkøbing-Skjern Kommune – et trygt og sundt sted at leve. Vi benytter og beskytter naturen med omtanke. Her trives aktive mennesker, som selv tager ansvar og har overskud til andre.”

Uddrag af resultaterne:

Tilfredshed med livet

 • Borgerne i Ringkøbing-Skjern Kommune er blevet mere tilfredse med deres liv fra 2015-2019.
 • Både mænd og kvinder er blevet mere tilfredse med deres liv siden målingen i 2017. Kvinderne er fortsat mere tilfredse med deres liv end mændene.
 • Alle aldersgrupper er blevet mere tilfredse med deres liv siden målingen i 2017.
 • Borgerne er blevet mere tilfredse med deres liv siden målingen i 2017 og det gælder både i hovedbyer, byer og landdistrikter. I 2017 var borgerne i hovedbyerne mere tilfredse end i resten af kommunen. Ved den seneste måling i 2019 er der ikke nogen forskel.

Social kapital

 • Social kapital består af tillid, samarbejde og retfærdighed. Jo mere social kapital en borger har, desto større sandsynlighed er der for, at borgeren vurderer at have et godt liv.
 • 82 % er enige i, at de med udgangspunkt i deres aktuelle situationer, ressourcer og nuværende bopæl har gode muligheder for at realisere deres drømme og ambitioner.
 • 94 % er tilfredse med deres forhold til familie og venner.
 • 89 % er tilfredse med naturen i Ringkøbing-Skjern Kommune.
 • 46 % arbejder frivilligt mindst én gang i måneden.
 • 93 % er trygge ved at færdes i deres nabolag.
 • Borgernes tillid til byrådet, regionen og EU er steget siden den seneste måling i 2017. Tilliden til politiet er faldet.

Undersøgelsen nåede i 2019 ud til 1.953 personer, og 1.178 personer har besvaret spørgeskemaet, hvilket giver en svarprocent på 61. Svarprocenten var i 2015 på 67 og i 2017 på 45.

Resultat af borgerpanelundersøgelse: "Det gode liv" - ej webtilgængelig

Hvis du benytter et hjælpemiddel (skærmlæser e.l.), når du skal læse en hjemmeside, så er dette eksemplar opmærket og gjort web-tilgængeligt: "Det gode liv"

 

 

 

Kontaktoplysninger
Analyse & Effekt
Analyse & Effekt
Viden & Strategi
Ved Fjorden 6, 6950 Ringkøbing