Borgerpanel: Frivillighed i Ringkøbing-Skjern Kommune, 2019

Der er i juni 2019 gennemført en borgerpanelundersøgelse, som undersøger frivilligheden i Ringkøbing-Skjern Kommune samt borgernes kendskab til og samarbejde med Frivilligt Vest.

De frivillige i Ringkøbing-Skjern Kommune:

  • 60 procent at borgerne i Ringkøbing-Skjern Kommune har udført frivilligt arbejde inden for de seneste 12 måneder, hvilken er en stigning siden en lignende undersøgelse i 2012, som viste, at 57 procent borgerne i Rinkøbing-Skjern Kommune havde udført frivilligt arbejde inden for det seneste år. Desuden er andelen af frivillige i 2019 pænt over landsgennemsnittet på 39 procent.
  • Den typisk frivillige i Ringkøbing-Skjern Kommune kan karakteriseres ved at være mellem 30 åg 49 år, bosiddende i en by med over 200 indbyggere og være enten studerende eller i beskæftigelse.
  • De frivillige udfører især opgaver på idrætsområdet (35 pct.), hvilket er højere end landsgennemsnittet på 26 pct. Det er særligt frivillige under 50 år, der engagerer sig inden for idrætsområdet.
  • Gruppen af + 70 årige lægger flest timer i frivilligt arbejde, nemlig i gennemsnit 188 timer om året. De +70 årige engagerer sig oftest inden for sociale, humanitære og velfærdsorienterede områder.
  • 54 procent angiver, at deres frivillige arbejde udgøres af arbejde i et udvalg, i en bestyrelse eller i et råd.  

De ikke-frivillige i Ringkøbing-Skjern Kommune:

  • 61 procent angiver, at de har for mange ting i deres privatliv til at kunne finde tid til at udføre frivilligt arbejde, mens 37 procent har for travlt på arbejdet.
  • 40 procent af dem, som ikke har arbejdet frivilligt inden for det seneste år, siger, at de vil arbejde frivilligt, hvis de får mere tid.

Frivillig Vest:

  • 44 pct. at borgerne havde før denne undersøgelse hørt om Frivillig Vest.
  • Blandt dem der angiver, at de har hørt om Frivillig Vest angiver 16 pct., at de har haft kontakt til Frivillig Vest.
  • Blandt dem som har haft kontakt til Frivillig Vest er 71 pct. tilfredse eller meget tilfredse med kontakten til Frivillig Vest.    

Resultat af undersøgelsen: Frivillighed i Ringkøbing-Skjern Kommune 2019 - ej webtilgængelig

Hvis du benytter et hjælpemiddel (skærmlæser e.l.), når du skal læse en hjemmeside, så er dette eksemplar opmærket og gjort web-tilgængeligt: Frivillighed i Ringkøbing-Skjern Kommune 2019

Kontaktoplysninger
Analyse & Effekt
Analyse & Effekt
Viden & Strategi
Ved Fjorden 6, 6950 Ringkøbing