Borgerpanel: Frivillighed i Ringkøbing-Skjern Kommune, 2022

Der er i august 2022 gennemført en borgerpanelundersøgelse, som undersøger frivilligheden i Ringkøbing-Skjern Kommune samt borgernes kendskab til og samarbejde med Frivilligt Vest.

De frivillige i Ringkøbing-Skjern Kommune:

  • 56% af kommunens borgere har lavet frivilligt arbejde det seneste år. Tallet var 55% sidste år og 60% før corona.
  • 40% af kommunens frivillige, er frivillige på det frivillige sociale område. Dette er dermed det største frivillige område i kommunen. I 2021 var tallet 29% og i 2020 23%. Vi ved ikke, om de frivillige bruger flere eller færre timer på deres frivillige indsats. Religion, kirke og trossamfund har den næststørste andel af frivillige med 32% efterfulgt af idræt med 29%.
  • Af dem, som er frivillige (på alle områder), svarer 55% at årsagen var, at de blev personligt opfordret, 49% at de ville gøre en forskel, 46% at de ville indgå i et fællesskab. (Det var muligt at vælge flere årsager).

De ikke-frivillige:

  • Af dem, som ikke er frivillige svarer 50%, at de ville blive frivillige, hvis det var en sag de brændte for 27% ville overveje det, hvis det gav socialt netværk, 22% hvis de blev personligt opfordret. Kun 21% afviser blankt at ville være frivillige.

Frivilligjob:

  • 21% af borgerne kender portalen Frivilligjob.dk. Hvilket er en markant stigning siden sidste år, hvor tallet var 11%.

FrivilligVest

  • 39% af borgerne har hørt om FrivilligVest, hvilket er et fald fra 47% året inden.
  • 91% af borgerne, der har fået hjælp af FrivilligVest er tilfredse med den hjælp, de har fået. Dette svarer til tallet for året for.

Resultat af undersøgelsen: Frivillighed i Ringkøbing-Skjern Kommune 2022 - ej webtilgængelig

På denne side er der dokumenter, som ikke kan oplæses ved brug af skærmlæserprogrammer og andre hjælpemidler. Hvis du har brug for hjælp til at få kendskab til indholdet, kan du kontakte Emil Sloth Sig via mail emil.sig[mail]rksk.dk. Så vil vi kontakte dig og præsentere dokumentet for dig indenfor 10 arbejdsdage.

Kontaktoplysninger
Analyse & Effekt
Analyse & Effekt
Viden & Strategi
Ved Fjorden 6, 6950 Ringkøbing