Handelslivet 2019 i Ringkøbing-Skjern Kommune

I november 2019 er der gennemført en undersøgelse blandt kommunens borgerpanel, der undersøgte borgernes handelsvaner, deres deltagelse i forskellige handelsarrangementer og deres oplevelse af handelsbutikkernes tilgængelighed.

Undersøgelsen er foretaget i forbindelse med byrådets nye handelspolitik for 2019–2023, der går ud på at understøtte handelslivets muligheder for at tilbyde unikke handelsoplevelser med udgangspunkt i kundernes behov og skal i denne forbindelse fungere som nulpunktsmåling. Undersøgelsen er lavet i samarbejde med Ringkøbing-Fjord Handelsråd, som ønsker at få borgernes vurdering af handelslivet i kommunen

Uddrag af resultaterne:

Handel

 • Størstedelen af borgere er tilfredse med handelslivet i Ringkøbing-Skjern Kommune
 • Oftest forgår handlen fysisk
 • Borgerne har generelt en god oplevelse, når de er ude at handle
 • De fleste borgere er tilfredse med udvalget af fysiske butikker
 • Størstedelen af borgerne er tilfredse med serviceniveauet i de fysiske butikker

Oplevelser 

 • Det mest populære arrangement er ”Open by night”
 • Halvdelen af kommunens borgere har deltaget i et arrangement i Ringkøbing
 • Borgerne som har deltaget i arrangementerne, er generelt tilfredse med dem
 • Borgerne er generelt tilfredse med antallet af handelsarrangementer

Tilgængelighed

 • De fleste bruger bil som transportmiddel, når de skal ud at shoppe
 • Borgerne er generelt tilfredse med den fysiske adgang til butikkerne

Resultat af borgerpanelundersøgelse: ”Handelslivet i Ringkøbing- Skjern Kommune 2019” - ej webtilgængelig

Hvis du benytter et hjælpemiddel (skærmlæser e.l.), når du skal læse en hjemmeside, så er dette eksemplar opmærket og gjort web-tilgængeligt: ”Handelslivet i Ringkøbing- Skjern Kommune 2019

Kontaktoplysninger
Analyse & Effekt
Analyse & Effekt
Viden & Strategi
Ved Fjorden 6, 6950 Ringkøbing