Opfølgning på politikker 2020

Ringkøbing-Skjern Kommune har en række politikker, der skal sikre, at vores arbejde i kommunen stemmer overens med de politiske ønsker.

Hvert år får byrådet en status på, hvor langt vi er kommet i arbejdet med de politiske mål – og her er borgernes oplevelse af de forskellige områder meget vigtig.

Denne undersøgelse i Ringkøbing-Skjern Kommunes borgerpanel har fokus på en række af vores politikområder. Undersøgelsen viser blandt andet, at

  • 92 procent af borgerne er tilfredse med livet.
  • Hver anden borger har anbefalet andre at flytte til et område i Ringkøbing-Skjern Kommune.
  • Borgerne i Ringkøbing-Skjern Kommune er stolte af naturen, turismen og lokalsamfundet.
  • Størstedelen af borgerne forbinder ”Danmarks største arbejdsplads” med, at Ringkøbing-Skjern er Danmarks arealmæssigt største kommune.
  • Godt halvdelen af borgerne i Ringkøbing-Skjern Kommune har set TV2-serien ”Sommerdrømme”.
  • Lokale fødevarer har fået større betydning for borgerne i Ringkøbing-Skjern Kommune – både når borgerne laver mad derhjemme og når de spiser ude på de lokale caféer og restauranter.
  • 60 procent har lavet frivilligt arbejde i det seneste år, hvilket er på samme niveau som sidste år og fortsat markant over den seneste måling på landsplan.
  • 67 procent er tilfredse med handelslivet i kommunen. Det er et lille fald sammenlignet med sidste år.

Data er indsamlet som et elektronisk spørgeskema til Ringkøbing-Skjern Kommunes borgerpanel. 866 ud af 1.821 borgere har udfyldt spørgeskemaet, hvilket giver en svarprocent på 48.

Resultat af borgerpanelundersøgelse:  Opfølgning på politikker 2020 - ej webtilgængelig
Hvis du benytter et hjælpemiddel (skærmlæser e.l.), når du skal læse en hjemmeside, så er dette eksemplar opmærket og gjort web-tilgængeligt: Opfølgning på politikker 2020

Kontaktoplysninger
Analyse & Effekt
Analyse & Effekt
Viden & Strategi
Ved Fjorden 6, 6950 Ringkøbing