Opfølgning på politikker 2021 - borgerpanelundersøgelse

Kommunens politikker er et overordnet styringsredskab, der skal sikre, at administrationens arbejde og kommunens serviceydelser sker i overensstemmelse med de politiske ønsker.

Hvert år får byrådet en status på, hvor langt vi er kommet i arbejdet med de politiske mål –og her er borgernes oplevelse af de forskellige områder meget vigtig.

Denne måling blandt borgerpanelet indeholder opfølgning på en række af vores politikområder, herunder:

 • Landdistrikter
 • Bosætning og profilering
 • Lokale fødevarer
 • Frivillighed
 • Handelsliv
 • Ungepolitik

Derudover har målingen indeholdt opfølgning på Ringkøbing-Skjern Kommune som arbejdsplads og Ringkøbing-Skjern Kommunes omdømme.

Undersøgelsen viser blandt andet, at:

 • 54 procent af borgerne er stolte af at være borger i Ringkøbing-Skjern Kommune. Særligt er borgerne stolte af naturen, turismen og lokalsamfundet.
 • 86 procent af borgerne finder det usandsynligt, at de vil flytte fra kommunen
 • 63 procent af borgerne har tillid til Ringkøbing-Skjern Kommune. Det er et fald sammenlignet med 73 procent i 2020.
 • 42 procent af borgerne anvender altid eller ofte lokale fødevarer i madlavningen. Det er en stigning sammenlignet med 32 procent i 2018
 • 72 procent er tilfredse med handelslivet i kommunen. Det er et fald sammenlignet med 77 procent i 2019
 • 55 procent af borgerne har lavet frivilligt arbejde i det seneste år. Det er et fald sammenlignet med 60 procent i 2020.
 • Blandt de 18-29 årige oplever 6 ud af 10 mulighed for demokratisk deltagelse. Andelen af 18-29 årige, der i mindre grad/slet ikke føler mulighed for demokratisk deltagelse er faldet fra 14 procent i 2020 til 0 procent i 2021.
 • 83 procent af borgerne i landdistrikter/landsbyer angiver i 2021, at de er tilfredse med deres liv på nuværende tidspunkt, mens det gør sig gældende for 85 procent i centerbyerne. Sammenlignet med 2018 er det en stigning fra hhv. 65 procent og 74 procent.
 • 91 procent af borgerne i landsbyer/landdistrikter er i 2021 trygge ved at færdes i deres nabolag, mens det gør sig gældende for 93 procent af borgerne i centerbyerne. Det er et fald sammenlignet med 96 procent i 2020.

Data er indsamlet som et elektronisk spørgeskema til Ringkøbing-Skjern Kommunes borgerpanel.

819 ud af 1.810 borgere har udfyldt spørgeskemaet, hvilket giver en svarprocent på 45.

Resultatet af borgerpanelundersøgelsen

Benytter du et hjælpemiddel for eksempel en skærmlæser eller lignende, når du skal læse en hjemmeside, så er dette eksemplar opmærket og gjort webtilgængeligt.

 

Kontaktoplysninger
Analyse & Effekt
Analyse & Effekt
Viden & Strategi
Ved Fjorden 6, 6950 Ringkøbing