Borgerpanel: Oplevelse og omtale af Ringkøbing-Skjern Kommune, 2019

Undersøgelsen viser blandt andet, at:

Næsten 6 ud af 10 borgere (58 %) er stolte af at være borgere i Ringkøbing-Skjern Kommune. Det der gør borgerne stolte over at være borgere i kommunen, er bl.a. naturen, erhvervet og mentaliteten.

De borgere som er stolte af at bo i kommunen anbefaler oftere andre at flytte til kommunen.
 
Borgerne over 70 år er markant mere stolte over at være borgere i Ringkøbing-Skjern Kommune end borgerne under 70 år.

5 % af borgerne er ikke stolte over at bo i Ringkøbing-Skjern Kommune, hvilket blandt andet skyldes manglende fokus på yderområderne og et ønske om et højere serviceniveau.

54 % af borgerne er ambassadører for Ringkøbing-Skjern Kommune, da de har anbefalet andre at flytte til et område i kommunen. Det er oftest venner og familie, ambassadørerne anbefaler at flytte til kommunen.

Resultat af undersøgelsen: Borgerpanelundersøgelse: Oplevelse og omtale af Ringkøbing-Skjern Kommune - ej webtilgængelig

Hvis du benytter et hjælpemiddel (skærmlæser e.l.), når du skal læse en hjemmeside, så er dette eksemplar opmærket og gjort web-tilgængeligt: Oplevelse og omtale af Ringkøbing-Skjern Kommune

Kontaktoplysninger
Analyse & Effekt
Analyse & Effekt
Viden & Strategi
Ved Fjorden 6, 6950 Ringkøbing