Erhvervsservicen i Ringkøbing-Skjern Kommune                     

I forbindelse med Ringkøbing-Skjern Kommunes øgede fokus på virksomhedsinddragelse arbejder kommunen i tæt samarbejde med Ringkøbing-Skjern Erhvervsråd for en høj virksomhedsservice i kommunen.

Kommunen og erhvervsrådet har inviteret kommunens virksomhedspanel til at deltage i fokusgruppeinterviews i april 2017 for fortsat at kunne sikre et højt serviceniveau over for kommunens virksomheder.

Til fokusgruppeinterviewene udtrykte deltagerne stor tilfredshed med kommunens erhvervsvenlighed.
Både kommunen og erhvervsrådet oplever man som imødekommende, samarbejdsorienterede og klar til at løse de udfordringer, virksomhederne oplever. Der blev samtidig peget på, at man generelt skal arbejde med rekruttering og fastholdelse af arbejdskraft i området.

Deltagerne til fokusgruppeinterviewene lagde endvidere vægt på vigtigheden af:

  • at man fortsat skal satse på at få flere uddannelser til området
  • at forbedre vejforholdene i kommunen
  • at både virksomheder, kommunen, politikere og borgerne skal arbejde på at forbedre kommunens image.

For at få kendskab til de emner og anbefalinger som repræsentanter fra virksomhedspanelet bidrog med henviser vi til rapporten "Fokusgruppeinterviews om erhvervsservicen i Ringkøbing-Skjern Kommune" - ej webtilgængelig

Hvis du benytter et hjælpemiddel (skærmlæser e.l.), når du skal læse en hjemmeside, så er dette eksemplar opmærket og gjort web-tilgængeligt: "Fokusgruppeinterviews om erhvervsservicen i Ringkøbing-Skjern Kommune". 

Kontaktoplysninger
Analyse & Effekt
Analyse & Effekt
Viden & Strategi
Ved Fjorden 6, 6950 Ringkøbing