Temperaturmåling 2019

I september 2019 blev den årlige ”Temperaturmåling” blandt virksomhederne i Ringkøbing-Skjern Kommune gennemført. Derudover blev virksomhederne spurgt ind til efter-/videreuddannelse, samarbejde med videregående uddannelsesinstitutioner, grøn omstilling og deres opfattelse af kommunens omdømme.

Status på virksomhederne i Ringkøbing-Skjern Kommune

  • 28 procent af virksomhederne har det seneste halvår haft en stigning i antallet af beskæftigede, mens hver femte virksomhed forventer en stigning i antallet af beskæftigede det kommende halvår. Fra 2017 til 2019 ses et fald i andelen af virksomheder, der forventer en stigning i antallet af beskæftigede det kommende halvår.
  • 89 procent af virksomhederne har haft en positiv eller uændret vækst i omsætningen det seneste halvår, mens 94 procent af virksomhederne forventer en positiv eller uændret vækst i omsætningen det kommende halvår.
  • Fra 2018 til 2019 ses en tendens til, at andelen af virksomheder med faglært og ufaglært arbejdskraft er stigende, mens andelen af virksomheder, der har ansatte med kort-, mellemlang- eller lang videregående uddannelse, er faldende i samme periode.
  • Blandt 17 faktorer vurderer flest virksomheder følgende som vækstbarrierer: Stigende konkurrence på markedet, mangel på kvalificeret arbejdskraft og for høj en pris på arbejdskraft.

Efter-/videreuddannelse og samarbejde med videregående uddannelsesinstitutioner

  • 62 procent af virksomhederne har haft nogle af deres medarbejdere på efter- og videreuddannelse i løbet af det seneste år, og der ses en tendens til, at andelen af virksomheder, der mener, at de har et behov for efter/videreuddannelse, som ikke af dækket af nuværende udbud i lokalområdet, er faldet fra 2018 til 2019.
  • 43 % af virksomhederne har benyttet sig af samarbejde med videregående uddannelsesinstitutioner. De to mest populære samarbejdsformer med videregående uddannelsesinstitutioner er 1) praktik og 2) projekt-/speciale-/hovedopgave samarbejde. 

Grøn omstilling

  • 21 procent af virksomhederne angiver, at de i meget høj eller høj grad har kendskab til kommunens arbejde med at blive en grøn erhvervskommune. 10 procent af virksomhederne har slet ingen kendskab til kommunens arbejde med at blive en grøn erhvervskommune.

Ringkøbing-Skjern Kommunes omdømme

  • Tæt på 9 ud 10 virksomheder er helt enige eller enige i, at Ringkøbing-Skjern Kommune alt i alt har et godt omdømme, mens kun 1 procent af virksomhederne er uenige i. Derudover er der fra 2016 til 2019 sket en stigning i andelen af virksomheder, der alt i alt er tilfredse med kommunens erhvervsvenlighed – fra 61 % i 2016 til 78 % i 2019.

Resultat af undersøgelsen: Temperaturmåling 2019 - ej webtilgængelig
Hvis du benytter et hjælpemiddel (skærmlæser e.l.), når du skal læse en hjemmeside, så er dette eksemplar opmærket og gjort web-tilgængeligt: Temperaturmåling 2019

Kontaktoplysninger
Analyse & Effekt
Analyse & Effekt
Viden & Strategi
Ved Fjorden 6, 6950 Ringkøbing