Temperaturmåling 2020

I august og september 2020 blev den årlige ”Temperaturmåling” blandt kommunens virksomheder gennemført. Formålet med temperaturmålingen er at give kommunen et aktuelt indblik i virksomhedernes situation i flere aspekter. Derudover bliver målingen anvendt som et bidrag til opfølgning på kommunens politikker. Virksomhederne er også blevet spurgt ind til efter- og videreuddannelse, samarbejde med videregående uddannelsesinstitutioner, grøn omstilling og sloganet ”Ringkøbing-Skjern – Danmarks største arbejdsplads”.

Virksomhedernes aktuelle situation

  • ​Lidt over hver fjerde virksomhed (29 %) har haft en negativ vækst i omsætningen det seneste halvår, mens 13 procent forventer en negativ vækst i omsætningen det kommende halvår. Begge dele er stigninger fra niveauet i 2019.
  • 29 procent af virksomhederne har haft en negativ vækst i indtjening det seneste halvår, mens 16 procent forventer en negativ vækst i indtjeningen det kommende halvår. Begge dele er stigninger i forhold til niveauerne i 2018 og 2019.
  • Relativt til 2019 er der flere af virksomhederne i 2020 der har akademikere ansat, mens færre af virksomhederne har faglært arbejdskraft ansat.
  • Blandt 17 vækstfaktorer angiver flest virksomheder at følgende er vækstbarrierer: Mangel på kvalificeret arbejdskraft (60 %), Samfundsøkonomien (53 %) og stigende konkurrence (49 %).

Efter- og videreuddannelse samt samarbejde med videregående uddannelsesinstitutioner

  • 48 procent af virksomhederne har i løbet af det seneste år haft medarbejdere på efter- eller videreuddannelse, hvilket er et fald fra niveauet i 2019.
  • 14 procent af kommunens virksomheder angiver, at virksomheden har et behov for efter- eller videreuddannelse som lokalområdet ikke dækker lige pt. Dette er et fald fra 2019 og 2018.
  • 47 procent angiver i 2020 at de ikke har benyttet sig af nogen form for samarbejde med videregående uddannelsesinstitutioner. Den mest hyppige samarbejdsform er praktik, hvilken 33 procent af virksomhederne har anvendt.

Grøn omstilling

  • Relativt til 2019 har flere virksomheder kendskab til kommunens arbejde med grøn omstilling. 69 procent har i meget høj, høj eller nogen grad kendskab til kommunens omstillingsarbejde.

Danmarks største arbejdsplads

  • 82 % af virksomhederne mener at kommunen er et område præget af stor jobtilfredshed. 83 % mener at det generelt er et attraktivt sted at arbejde.
  • For 67 % af virksomhederne henviser budskabet ”Ringkøbing-Skjern – Danmarks største arbejdsplads” til, at Ringkøbing-Skjern er Danmarks største kommune.

Resultat af undersøgelsen: Temperaturmåling 2020 - ikke webtilgængelig udgave.
Hvis du benytter et hjælpemiddel (skærmlæser e.l.), når du skal læse en hjemmeside, så er dette eksemplar opmærket og gjort web-tilgængeligt: Temperaturmåling 2020 - webtilgængelig udgave

Kontaktoplysninger
Analyse & Effekt
Analyse & Effekt
Viden & Strategi
Ved Fjorden 6, 6950 Ringkøbing