Planstrategi 2015 - Naturens Rige

Visionen ”Naturens Rige” og Planstrategi 2015 blev formidlet via en spydspidsfilm og fire supplerende film - én for hver af de fire temaer: 

  • Vækstjyderens hjem
  • Et liv i balance
  • Natur med pladsgaranti
  • Værtens bedste historie

Planstrategi 2015 er nu blevet afløst af Plan- og Udviklingsstrategi 2019-2022 

....men filmene er stadig gode !!! :)

Kontaktoplysninger
Land, By og Kultur - Planlægning

For yderligere information kontakt:

Land, By og Kultur - Planlægning
Smed Sørensens Vej 1
6950 Ringkøbing