Vedvarende energianlæg
(VE-anlæg)


"I Ringkøbing-Skjern Kommune er vi ambitiøse på klimaets vegne. Med de store åbne vidder og den friske vestenvind har vi både muligheden for og pligten til at tage ansvar og producere langt mere vedvarende energi, end vi selv bruger. Den mulighed skal vi udnytte. Derfor skal der fortsat være mulighed for at etablere varierede typer af vedvarende energianlæg i det åbne land. I samarbejde med borgere og erhvervsliv vil vi arbejde for at sikre lokal indflydelse og medejerskab" (tekst fra Plan- og Udviklingsstrategi 2023).

Siden er senest opdateret den 6. november 2023 og vil løbende blive opdateret og udbygget.

Spørgsmål til kommunens planlægning for vedvarende energianlæg kan rettes til Team Åben Land.

Kontaktoplysninger
Land, By og Kultur
Land, By og Kultur
Smed Sørensens Vej 1
6950 Ringkøbing