Børn- og Ungeudvalget

Udvalget behandler sager, der handler om tvangsfjernelser af børn og unge under 18 år.

Alle udvalgets møder har lukkede dagsordner. Derfor er de ikke tilgængelige her på hjemmesiden.

Udvalget består af to byrådspolitikere samt en dommer og to pædagogisk-psykologiske fagpersoner. Jens Erik Damgaard (K) er formand for udvalget.

Kontaktoplysninger
Politisk Administrativt Sekretariat
Politisk Administrativt Sekretariat
Ved Fjorden 6
6950 Ringkøbing