Referat: 15. juni 2020 kl. 08:00

Konferencesalen, Servicecenter, Dyrvigsvej 9, Videbæk
Børne- og Familieudvalget

Deltagere

 • Helge Albertsen
 • Hanne Simonsen
 • Trine Ørskov
 • Benjamin Morthorst
 • Bjarne Svendsen
 • Jørgen Rabjerg
 • Svend Boye Thomsen

Kopier link til punktet  -   Print

1: Godkendelse af dagsorden

Sagsnr:

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Børne- og Familieudvalget godkendte dagsordenen.

Fraværende
 • Svend Boye Thomsen ()
 • Hanne Simonsen ()

Kopier link til punktet  -   Print

2: Budgetlægning 2021 - 2024 Børne- og Familieudvalget

Sagsnr: 20-000475

Sagsfremstilling

På mødet den 26. maj 2020 blev der afgivet signaler til, hvilke nye drifts- og anlægsforslag der skal arbejdes videre med.

Herefter foreligger der følgende forslag til videre drøftelse:

Driftsforslag

Dagtilbud og Undervisning

 1. Dagplejen - nedsættelse af normeringsprocenten
 2. Dagplejen - udvidelse af budgetramme til kurser - brutto 300.000 kr.
 3. Dagplejen - udvidelse af driftsbudget til den enkelte dagplejer - brutto 130.000 kr.
 4. Ungdomsskolen - lokaleleje i Skjern
 5. Rindum Kjærgaard - SFO
 6. Bus "ud i naturen" (driftsforslag fra KFU til orientering i BFU)

Børn og Familie

 1. Socialrådgivningen - Videreførelse af ekstrabevilling på 5 mio. kr. til anbringelsesområdet
 2. Midler til videreførelse af  projektet "Familien på Vej" i sin nuværende form
 3. Midler til videreførelse af projektet "Skolevægring"
 4. Tværfagligt kompetenceløft i BF
 5. Kompetenceudvikling i plejefamilier
 6. PPR - Kapacitet i UB-team

Anlægsforslag

Dagtilbud og Undervisning

 1. Skjernåskolen - model 1 i mulighedskatalog, jf. bilag
 2. Holmsland Børnehus - langsigtet løsning
 3. Tarm Skole - nedrivning/renovering samt etablering af erstatningslokaler
 4. Lærkereden, Rækker Mølle - Etablering af vuggestueafdeling
 5. Hvide Sande Skole - samling af afdelinger mm.
 6. Solstrålen, Videbæk - fremrykning af projektet
 7. Ungdomsskolens lokaler i Skjern

Børn og Familie

 1. Tandklinik i Skjern - afsættelse af midler til forundersøgelse
 2. Familiehus i Videbæk

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Det fremgår blandt andet af budgetlægningsproceduren:

 • fristen for fremsendelse af drifts- og anlægsforslag til drøftelse på Byrådets budgetkonference er den 19. juni 2020
 • ved fremsendelse af driftsforslag, er der fastsat en minimumsgrænse på 100.000 kr.

Den nuværende anlægsramme for Børne- og Familieudvalget for 2021-2024 er følgende:

Hele 1.000 kr. (2020-prisniveau)
2021 2022 2023 2024
IT-strategi 8.296 8.200 8.200 8.200
Anlægspulje under BFU 1.500 1.500 1.500 1.500
Renovering af toiletter på skoler 1.000 1.000
Solstrålen, Videbæk 17.300
I alt Børne- og Familieudvalget 10.796 28.000 9.700 9.700

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Børne- og Familieudvalget beslutter, hvilke drifts- og anlægsforslag, der skal fremsendes til videre drøftelse på Byrådets budgetkonference den 27. og 28. august 2020.

Bilag Beslutning

Børne- og Familieudvalget drøftede sagen og besluttede at oversende de fremlagte drifts- og anlægsforslag til budgetkonferencen.

Helge Albertsen og Jørgen Rabjerg ønsker fortsat en yderligere udredning i forhold til nye lokaler til Ungdomsskolen, før der træffes beslutning.

Fraværende
 • Svend Boye Thomsen ()
 • Hanne Simonsen ()

Kopier link til punktet  -   Print

3: Underskriftsside

Sagsnr:

Bilag

Ingen bilag.

Fraværende
 • Hanne Simonsen ()
 • Svend Boye Thomsen ()
Kontaktoplysninger
Dagtilbud og Undervisning
Dagtilbud og Undervisning
Dyrvigsvej 9
6920 Videbæk