Referat: 8. juni 2021 kl. 08:00

Konferencesalen, Servicecenter, Dyrvigsvej 9, Videbæk
Børne- og Familieudvalget

Deltagere

 • Hanne Simonsen
 • Trine Ørskov
 • Bjarne Svendsen
 • Benjamin Morthorst
 • Svend Boye Thomsen
 • Jørgen Rabjerg
 • Helge Albertsen

Kopier link til punktet  -   Print

1: Godkendelse af dagsorden

Sagsnr:

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Børne- og Familieudvalget godkendte dagsordenen.

Fraværende
 • Jørgen Rabjerg ()
 • Svend Boye Thomsen ()

Kopier link til punktet  -   Print

2: Budgetlægning 2022 - 2025 på Børne- og Familieudvalgets område

Sagsnr: 20-018655

Sagsfremstilling

På baggrund af Børne- og Familieudvalgets drøftelser af nye drifts- og anlægsforslag på møderne den 27. april og 25. maj er det besluttet, at administrationen skulle arbejde videre med følgende forslag med henblik på fremsendelse til Byrådets budgetkonference den 30. og 31. august 2021:

Nye driftsforslag

Dagtilbud og Undervisning

 1. Co-teaching og to-lærerordning
 2. Tilskud til 10-eren - UCRS
 3. SFO - personalenormering
 4. Sproglig udvikling af 3-6 årige 
 5. Institutioner med delt ledelse
 6. Forbedret rengøringsstandard

Børn og Familie

 1. Socialrådgivningen
 2. Sundhedsplejen - Minding the baby
 3. Skolevægringsprojekt
 4. Familien på vej - udvidelse

Nye anlægsforslag

Dagtilbud og Undervisning

 1. Motoriserede køretøjer til Dagplejen
 2. Skolen i Skjern
 3. Ådum Børneunivers
 4. Pulje til etablering af vuggestueafdeling

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Forslag til budgetkonferencen skal fremsendes senest den 18. juni 2021. 

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Børne- og Familieudvalget beslutter, hvilke forslag der skal videresendes til budgetkonferencen i august måned 2021. 

Bilag Beslutning

Børne- og Familieudvalget besluttede at indstille følgende driftsforlag: Dagtilbud og Undervisning nr. 2, 3, 5 og 6, Børn og Familie nr. 1-4. Udvalget besluttede endvidere at indstille følgende anlægsforslag: Dagtilbud og Undervisning nr. 1-4. Udvalget besluttede endelig at orientere Fag-MED om baggrunden for udvalgets indstilling. 


Fraværende
 • Svend Boye Thomsen ()
 • Jørgen Rabjerg ()

Kopier link til punktet  -   Print

3: Underskriftsside

Sagsnr:

Bilag

Ingen bilag.

Fraværende
 • Jørgen Rabjerg ()
 • Svend Boye Thomsen ()
Kontaktoplysninger
Dagtilbud og Undervisning
Dagtilbud og Undervisning
Dyrvigsvej 9
6920 Videbæk