Referat: 12. marts 2021 kl. 08:00

Ekstraordinært udvalgsmøde - virtuelt
Erhvervs- og Vækstudvalget

Deltagere

 • Iver Enevoldsen
 • Hans Østergaard
 • Søren Elbæk
 • Trine Ørskov
 • Jakob Agerbo
 • Jens Erik Damgaard
 • Jørgen Rabjerg

Kopier link til punktet  -   Print

1: Godkendelse af dagsorden

Sagsnr:

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Blev godkendt.

Fraværende
 • Jens Erik Damgaard ()

Kopier link til punktet  -   Print

2: Feasibility studie for WestWind Challenge projektet

Sagsnr: 20-011884

Sagsfremstilling

WestWind Challenge handler om at skabe verdens mest omtalte og innovative event for fossilfri transport i Ringkøbing-Skjern Kommune. Chris Kroer Jensen, projektchef for WestWind Challenge, præsenterer det færdige feasibility studie og mulighederne for medfinansiering fra relevante økonomiske partnere.

Erhvervs- og Vækstudvalget bedes drøfte feasibility studiet og tage stilling til oplægget til projektplan, budget og finansieringsplan. Erhvervs- og Vækstudvalget bedes videresende sin indstilling til beslutning i Byrådet.

Baggrunden for WestWind Challenge

Det er komiker Jan Gintberg og journalist Anders Agger, der har fået idéen til at skabe et innovativt event for fossilfri transport i Ringkøbing-Skjern Kommune. Formålet med WestWind Challenge er at styrke branding, erhvervsudvikling og tiltrækning af arbejdskraft til Ringkøbing-Skjern Kommune.

I 2018 bevilgede Erhvervs- og Vækstudvalget 2 mio. kr. over to år til at udvikle WestWind Challenge projektet. I forlængelse heraf blev der ansat en projektchef på projektet. Projektchef Chris Kroer Jensen har de seneste to år udviklet WestWind Challenge projektet og arbejdet på at søge opbakning til projektet hos relevante interessenter.

Indhold i WestWind Challenge projektet

WestWind Challenge består som eventplatform af tre grundelementer, der tilsammen sikrer, at hele værdikæden inden for fossilfri transport samles:

 • Symposium
 • Race Challenge
 • Folkefestival

Symposiet er stedet, hvor virksomheder, vidensinstitutioner, offentlige myndigheder og branchemedierne deler den nyeste forskning og best-practise-cases inden for fossilfri transport. Det er her eksperter, forskere, udviklere samt politikere og embedsmænd netværker, skaber nye relationer og partnerskaber. Symposiet vil finde sted på Naturkraft.

Race Challenge er en konkurrence for el-biler og el-varebiler. Det er en folkelig begivenhed, der skal være både lærende og underholdende. Formålet med konkurrencen er at klæde borgere og virksomheder på i forhold til valg af elbil og el-varebil. Der er tale om et ganske unikt format, der ikke ses andre steder i verden. Vi vil teste el-bilernes performance inden for rækkevidde, ladetid, fart, acceleration og træk. Deltagerne vil være kendisser, virksomheder og borgere.

Folkefestivallen er sammen med Race Challenge den folkelige forankring af projektet. Festivalen er stedet, hvor man som forbruger ved selvsyn og på egen hånd kan høre om, se, mærke og prøve, hvad nutiden og morgendagen bringer på transportområdet. Hvad det betyder for vores hverdag, vaner og adfærd. Et eksperimentarium for morgendagens grønne transport.

Feasibility studiets konklusioner

Feasibility studiet for WestWind Challenge viser, at en bred skare af interessenter har udtrykt stor interesse for at deltage i en årlig tilbagevendende event som WestWind Challenge. Vestas ønsker at bidrage med finansiering samt medarbejderressourcer til realisering af projektet. Det er afgørende for interessenterne, at projektet forankres i en selvstændig juridisk enhed med Vestas som en aktiv spiller, og at der udbydes konkrete udspil til partnerskaber/sponsorpakker til WindWind Challenge.

Feasibility studiet anbefaler, at Vestas, Ringkøbing-Skjern Kommune, Aarhus Universitet og Naturkraft opretter en almennyttig forening. Der arbejdes med en 3-årig realiseringsplan for WestWind Challenge startende med en beta-event i maj 2022. Projektet udvikles og skaleres i de to efterfølgende år, således at WestWind Challenge i 2024 vil stå som en flyvefærdig international event.

Der nedsættes et lille sekretariat med to mand samt eksterne ressourcer fra Vestas. Sekretariatets opgave er i første omgang at sikre udvikling og afvikling af en beta-event for WestWind Challenge i maj 2022. Der skal endvidere findes 3-4 andre store erhvervsvirksomheder, der vil bidrage til realiseringen af WestWind Challenge.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ifølge kommunalfuldmagtsreglerne må kommunen arbejde med projekter som WestWind Challenge, når der en lovlig kommunal interesse i projektet. Den kommunale interesse begrundes i formålet om at skabe forventet positiv effekt på branding, erhvervsudvikling og tiltrækning af arbejdskraft til Ringkøbing-Skjern Kommune.

Økonomi

Udgifterne til drift af WestWind Challenge sekretariatet i perioden 1. juni 2021 – 31. maj 2022 er
1,5 millioner kroner.

Ringkøbing-Skjern Kommune bidrager med 1 million kroner. Administrationen anbefaler, at midlerne findes på erhvervshuskontoen samt ph.d.-puljen.

Vestas bidrager med 500.000 kroner samt medarbejderressourcer til realisering af projektet.

Budget for WestWind Challenge sekretariatet fremgår af vedhæftede feasibility studie.

WestWind Challenge sekretariatet får til opgave at tilvejebringe den nødvendige finansiering til afvikling af beta-event i maj 2022. Der lægges op til et stop/go for projektet efter endt beta-eventen. Skulle WestWind Challenge mod forventning ikke leve op til de definerede målsætninger og succeskriterier, har parterne mulighed for at nedlægge projektet.

Administrationen udarbejder en sag til budgetkonferencen 2021, hvor Byrådet kan tage stilling til finansiering af WestWind Challenge projektet i 2022-2023.

Effektvurdering

WestWind Challenge understøtter Ringkøbing-Skjern Kommunes politiske visioner og målsætninger – på tværs af erhvervspolitikken, energipolitikken, turismepolitikken, profilerings- og bosætningspolitikken og videnpolitikken. Projektet understøtter således den grønne omstilling i Ringkøbing-Skjern Kommune og brander kommunen som en grøn erhvervs- og turistkommune. WestWind Challenge samler virksomheder, forsknings- og uddannelsesinstitutioner samt studerende fra ind- og udland og bidrager dermed til at udvikle nye grønne forretningsmodeller og tiltrække nye grønne virksomheder. Endelig fremviser projektet Ringkøbing-Skjern Kommune som et attraktivt sted at bo og arbejde.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Erhvervs- og Vækstudvalget:

 • Drøfter feasibility studiet af WestWind Challenge projektet
 • Tager stilling til oplægget til projektplan, budget og finansieringsplan
 • Videresender sin indstilling til beslutning i Byrådet

Bilag Beslutning

Et enigt Erhvervs- og Vækstudvalg anbefaler Byrådet at godkende oplæg til projektplan, budget og finansieringsplan.

Fraværende
 • Jens Erik Damgaard ()

Kopier link til punktet  -   Print

3: Gensidig orientering

Sagsnr:

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Fandt sted.

Fraværende
 • Jens Erik Damgaard ()

Kopier link til punktet  -   Print

4: Underskriftsside

Sagsnr:

Bilag

Ingen bilag.

Fraværende
 • Jens Erik Damgaard ()
Kontaktoplysninger
Politisk Administrativt Sekretariat
Politisk Administrativt Sekretariat
Ved Fjorden 6
6950 Ringkøbing