Skolestrukturudvalget

Skolestrukturudvalget har til opgave at fremlægge forslag til fremtidig skolestruktur i Ringkøbing-Skjern Kommune.

Skolestrukturudvalget består af fire byrådspolitikere, to repræsentanter udpeget af henholdsvis Skolelederforeningen, DLF, Folkeskolernes Samråd og en repræsentant fra henholdsvis Landdistriktsrådet og Ungerådet. DLF og Skolelederforeningen har deltaget i møderne til og med den 17. juni 2020.

I videoen herunder fortæller formand for Skolestrukturudvalget, Trine Ørskov, og næstformand Bjarne Svendsen om udvalgets arbejde – og om tankerne bag en ny skolestruktur i en geografisk stor kommune med stadigt færre børn.

I videoen herunder fortæller Skolestrukturudvalgets ikke-politisk udvalgte medlemmer om deres prioriteter for ny skolestruktur.

Skolestrukturudvalgets dagsordener og referater - (Link)

Kontaktoplysninger
Dagtilbud og Undervisning

Har du spørgsmål kan de rettes til

Dagtilbud og Undervisning
Dyrvigsvej 9
6920 Videbæk