Skolestrukturudvalget

Skolestrukturudvalget har til opgave at fremlægge forslag til fremtidig skolestruktur i Ringkøbing-Skjern Kommune.

Skolestrukturudvalget består af fire byrådspolitikere, to repræsentanter udpeget af henholdsvis Skolelederforeningen, DLF, Folkeskolernes Samråd og en repræsentant fra henholdsvis Landdistriktsrådet og Ungerådet.

Skolestrukturudvalgets dagsordener og referater - (Link)

Dagtilbud og Undervisning
Har du spørgsmål kan de rettes til
Dagtilbud og Undervisning
Dyrvigsvej 9
6920 Videbæk