Referat: 3. marts 2020 kl. 15:00

Konferencesalen, Servicecenter, Dyrvigsvej 9, Videbæk
Skolestrukturen i Ringkøbing-Skjern Kommune

Deltagere

 • Niklas Stentoft
 • Bjarne Svendsen
 • Torben Friis Svendsen
 • Trine Ørskov
 • Frederik Røgen Noesgaard
 • Niels Rasmussen
 • Kirsten Busk
 • Hanne Simonsen
 • Sara Jørgensen
 • Torben Hjøllund Mortensen
 • Henrik Jensen
 • Marianne Kipker

Kopier link til punktet  -   Print

1: Godkendelse af dagsorden

Sagsnr:

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Dagsordenen blev godkendt.

Kopier link til punktet  -   Print

2: Status for projektet

Sagsnr: 19-027138

Sagsfremstilling

Trine Ørskov gør rede for status for projektet og for planerne om besøg i andre kommuner.

Indstilling

Til orientering.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Trine Ørskov orienterede om status for projektet og det videre arbejde – herunder om studieturen til Hjørring Kommune den 11. marts 2020. Det undersøges, om der samme dag kan arrangeres et besøg i Ålborg Kommune.

Kopier link til punktet  -   Print

3: Dataindsamling

Sagsnr: 19-027138

Sagsfremstilling

Inden forskellige modeller kan vurderes i forhold til udvalgets kriterier, er der behov for indsamling af flere data, forskellige analyser mv. - f.eks.

 • vedrørende afstande mellem lokationer i kommunen
 • vedrørende skolernes kapacitet i forhold til klasse- og faglokaler,
 • vedligeholdelsesstand mv.  

Indstilling

Til orientering og drøftelse.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Udvalget godkendte, at der igangsættes et arbejde med at indhente yderligere relevant datamateriale til brug for vurdering af forslag til ændringer i skolestrukturen.

Kopier link til punktet  -   Print

4: Godkendelse af sammenskrivning vedrørende kriterier

Sagsnr: 19-027138

Sagsfremstilling

Administrationen har udarbejdet en første sammenskrivning vedrørende kriterierne. Gruppearbejde i ca. 30 minutter, herefter plenumdrøftelse i ca. 30 minutter.

Indstilling

Gruppedrøftelse og plenum.

Bilag Beslutning

Udvalget drøftede kriterierne igen på grundlag administrationens sammenskrivning fra mødet i udvalget den 4. februar 2020. Administrationen udarbejdede en revideret sammenskrivning på grundlag af de afgivne signaler.

Kopier link til punktet  -   Print

5: Overbygningsskoler og Ungeskoler

Sagsnr: 19-027138

Sagsfremstilling

Der ønskes en indledende drøftelse af mulighed for at etablere særlige skoler for de ældste elever. Flere kommuner har samlet eleverne i de ældste klasser med henblik på at skabe flere muligheder for valgfag og linjedannelse og bedre overgang til ungdomsuddannelserne.
Se også Skolestruktur – erfaringer fra andre kommuner, notat udarbejdet af Rudersdal Kommune.

Indstilling

Drøftes.

Bilag Beslutning

Udvalget drøftede mulighederne for at etablere særlige skoler for de ældste elever.

Kopier link til punktet  -   Print

6: Eventuelt

Sagsnr:

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Medlemmer af udvalget udtrykte ønske om en drøftelse af, hvordan Folkeskolernes Samråd, elevråd og skolebestyrelser kan informeres om og eventuelt involveres i arbejdet med skolestrukturen.

Spørgsmålet sættes på dagsordenen til mødet den 1. april 2020.

Kopier link til punktet  -   Print

7: Underskriftsside

Sagsnr:

Bilag

Ingen bilag.

Kontaktoplysninger
Dagtilbud og Undervisning
Dagtilbud og Undervisning
Dyrvigsvej 9
6920 Videbæk