Referat: 21. september 2021 kl. 13:00

LOK-1.8 Dækket Smed Sørensens Vej 1 Ringkøbing
Teknik- og Miljøudvalget

Deltagere

  • Jørgen Byskov
  • Niels Rasmussen
  • Hans Pedersen
  • Svend Boye Thomsen
  • Irene Lund Pedersen
  • Ole Nyholm Knudsen
  • John G. Christensen

Kopier link til punktet  -   Print

1: Godkendelse af dagsorden

Sagsnr:

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget godkendte dagsordenen.

Kopier link til punktet  -   Print

2: Afgravning af udløb uden for vandløbsregulativer

Sagsnr: 21-006684

Sagsfremstilling

Teknik- og Miljøudvalget anmodes om at beslutte, om Ringkøbing-Skjern Kommune skal foretage afgravning udenfor udstrækningen af vandløbsregulativerne.

Ringkøbing-Skjern Kommune har modtaget henvendelse fra Vestjysk Landboforening, som på anmodning af private lodsejere ned til det offentlige vandløb Tim Å, ønsker at kommunen foretager afgravning af Tim Å ved udløbet til Stadil Fjord. Afgravningen ønskes foretaget uden for udstrækningen af vandløbsregulativet for Tim Å, jf. oversigtskortet herunder. Ønsket er begrundet i en formodning om, at indsnævringen i udløbet har stor betydning for vandstanden i Tim Å, ovenfor det i 2007 gennemførte vådområdeprojekt "Tim Engsø".