Videnudvalget

Videnudvalget og videnpolitikken arbejder for, at Ringkøbing-Skjern har en kompetent arbejdsstyrke, som er i stand til at bidrage til kommunens og virksomhedernes fortsatte vækst og udvikling

Videnudvalget skaber værdi og sammenhæng på tværs af områderne beskæftigelse, erhverv og uddannelse. Det sker ved at arbejde på tværs af udvalgsområderne (Erhvervs- og Vækstudvalget, Beskæftigelsesudvalget og Børne- og Familieudvalget) internt i kommunen samt på tværs af kommunen, det lokale erhvervsråd, faglige organisationer, det lokale erhvervsliv og uddannelsesinstitutioner.

Videnudvalget består af Lise Juhl Hansen, der er formand, borgmesteren samt tre af Byrådets øvrige medlemmer, heraf den siddende formand for beskæftigelsesudvalget.

Udvalget består også af tre repræsentanter fra det lokale erhvervsliv, 2 repræsentanter fra lokale uddannelsesinstitutioner og en repræsentant fra henholdsvis DI, LO, Vestjysk Landboforening, Ringkøbing-Skjern Erhvervsråd, turismeerhvervet og kommunen. 

 

Videnudvalgets dagsordener og referater - (Link)

Konference: Nye veje til uddannelse i hele landet - (Link)

Kontaktoplysninger
Sara Jørgensen

Videnkoordinator

Sara Jørgensen
Viden & Strategi, Ekstern Udvikling
6950 Ringkøbing