Artist in Residence

Kunstnere i Kulturafdelingen

To huskunstnere er fra maj 2021 og et år frem helt inde i kommunens maskinrum. De skal arbejde med Ringkøbing-Skjern Kommunes kulturstrategi for børn og unge, samarbejde med kommunens kulturinstitutioner og inddrage folkeskoleelever i hele kommunen.

Hvad skal der til for, at den kunst, man kan opleve på Kunstpavillonen også giver mening og relevans for børn og unge? Hvordan kan vi bedst skabe noget tværkunstnerisk sammen med Kulturskolen, og hvordan kan vi i samspil med Naturkraft - og naturens kræfter - adoptere børn og unge ind i den virkelighed, de går ud i, når de lukker ned for YouTube og Instagram? Sådan siger Maria Vandborg, udviklingskonsulent i Kultur og Fritid.

Ud over kommunens embedsmænd involverer projektet nemlig også Kulturskolen, Kunstpavillonen i Videbæk og Naturkraft som partnere. Det er alle institutioner, der i forvejen arbejder med kulturformidling, og som er interesserede i en større grad af involvering af børn og unge. Maria peger på, at kunst- og kulturprojektet, der er blandt de første af sin slags, vil favne to modpoler:

Vi arbejder med en hybrid platform, der skal inspirere børn og unges fantasi og identitetsskabelse, og som får dem til at tænke væk fra kulturstereotyperne, der enten tilhører et byliv eller et landliv. Og i stedet bidrage med en form, der italesætter netop deres virkelighed i en stor kommune rig på natur. Projektet undersøger nye fortællinger og identiteter for og med vores børn og unge, som derigennem understøtter deres kunstneriske udvikling. Vi ønsker, at styrke deres fortrolighed med mødet med kunsten uanset social baggrund eller bopæl i en stor landdistriktskommune som Ringkøbing-Skjern.

Lystema og samskabelse

Folkeskolerne er tænkt ind i projektet, der efter planen indeholder en ny kulturfestival i de mørke måneder, med Lys som tema.

Som scenekunst-instruktør og kulturcoach med erfaring fra danse- og teaterverdenen stod Dina Abu Hamdan blandt andet bag det store kulturby-afslutningsshow på havnen i Hvide Sande i december 2017:

Som kunstnere i kommunen bliver vi ikke en konkurrent til de eksisterende kulturinstitutioner - tværtimod. Vi løber med samarbejds-institutionernes egne ideer, og sammen arbejder vi frem mod at lave en lysfestival med fokus på børn og unges oplevelser, siger Dina. 

Vi er fagfolk, der ser på kunst og kultur gennem brillerne af producerende kunstnere. Vi bruger vores erfaring, håndværk og netværk. Det er skønt at mærke samskabelsen med kulturkonsulenterne og deres brændende engagement, kendskab til kommunens historie, arv og dens kulturinstitutioner, fortsætter hun.

Projektet indebærer også at samskabe med helt andre faggrupper. Kunstnerne har allerede brainstormet med biologer og arkitekter i forvaltningen. Som den anden af de to huskunstnere, Inge Agnete Tarpgaard siger: Jeg glæder mig til at være kunstner i en anden konstellation end det meget frie univers, jeg er vant til. Den meget åbne tilgang kommunen har haft, er meget inspirerende og det bliver spændende at arbejde i den kommunale kontekst.

Som social performancekunstner ser Inge Agnete Tarpgaard frem til at bruge sit kunstneriske virke til at oversætte de forskellige fagligheder fra institutionerne og give ejerskab og myndiggørelse til børn og unge: Der skal kastes lys på kommunens børn og deres oplevelser på flere måder. Vi kan måske lave en komite af børne-ambassadører, der rådgiver os. Og vi ønsker at arbejde med at omdanne børnenes egne erfaringer fra deres liv til for eksempel SMS-værker, vejskilte baseret på børns minder. De skal mærke at komme helt ud i samfundet, påvirke det og sætte deres aftryk. 

I større byer har børn hele tiden adgang til kultur. Sådan er det ikke nødvendigvis i de større landkommuner. Så en del af opgaven bliver at finde ud af, hvordan kunstnerne kan gøre kommunens børn fortrolige med at lave, tale om og omgås kunst og kultur, så det bidrager til deres kulturelle dannelse, siger Inge.

Og siger man børn og unge, siger man også forældre. Lige nu brygger kunstnerne på at lave kunst og musik-søndagsbrunch i samarbejde med flere kulturinstitutioner, hvor familier kan hygge sig og få en kulturel indsprøjtning på en søndag formiddag.

Cykel

Kontaktoplysninger
Land, By og Kultur
Land, By og Kultur
Smed Sørensens Vej 1
6950 Ringkøbing