Grøn Ordning for vindmøller

Ringkøbing-Skjern Kommune har en kontrakt med VESTviden om løsning af opgaverne omkring Grøn Ordning.
Kommunens administration annoncerer løbende ansøgningsfrister for nye nettilsluttede vindmølleområder, der i øvrigt opfylder kravene i VE-loven.

Tilskud fra Grøn Ordning:

I kan nu søge om tilskud fra 3 nye planlagte mølleområder ved Lønborg Hede, Holmen og Hejmdal/Påbøl.

Ansøg om tilsagn om tilskud til aktiviteter efter Grøn ordning:

Foreninger m.v. omkring de planlagte vindmøller på Lønborg Hede, Holmen og ved Hejmdal/Påbøl vil blive indbudt til orienteringsmøder i august 2017 med henblik på at udvikle projekter indenfor en afstand af 4,5 km fra de påtænkte møller.

Kort over Hejmdal/Påbøl
Kort over Holmen
​Kort over Lønborg Hede

Da vi forventer at den grønne ordning ophører primo 2018, bliver der tale om en forceret ansøgnings-procedure med forventet ansøgningsfrist 23. oktober 2017.

Vi forventer, at der kommer en overgangsordning, så projekterne kan færdiggøres. Desuden er det en forudsætning, at møllerne bliver net-tilsluttet inden for en given frist,

Vi holder informationsmøder således:

Tirsdag den 15. august 2017, kl. 19.00 - Hemmet Aktivitets- og Kulturhus, Sdr. Viumvej 2A, 6893 Hemmet om møllerne ved Holmen og Lønborg Hede.

Onsdag den 16. august 2017, kl. 19.00 – Spejderhytten Hoven, Hårkjærvej 7P, Hoven, 6880 Tarm om møllerne ved Hejmdal/Påbøl.

Tilmelding af hensyn til forplejningen senest den 13. august 2017 på mail poul.nystrup.christensen[mail]rksk.dk med angivelse af mødedato.

Der er følgende beløb til rådighed indenfor de 3 mølleområder:
Lønborg Hede                                3.706.560
Holmen                                           1.710.720
Hejmdal/Påbøl                              1.710.720

Tilskud fra Grøn Ordning kan foreninger m.m. anvende til:

  • Anlægsarbejder til styrkelse af landskabelige eller rekreative værdier
  • Kulturelle og informative aktiviteter i lokale foreninger m.v. med henblik på at fremme accepten af udnyttelsen af vedvarende energikilder i kommunen.

Yderligere oplysninger og hjælp til ansøgninger ved henvendelse til Poul Nystrup Christensen, tlf. 24 89 52 91, poul.nystrup.christensen[mail]rksk.dk

 

Poul Nystrup Christensen
Poul Nystrup Christensen
LAG-koordinator
Ekstern Udvikling Ringkøbing

T:    99 74 17 65
E:    poul.nystrup.christensen[mail]rksk.dk