Grøn Ordning for vindmøller

Ringkøbing-Skjern Kommune har en kontrakt med VESTviden om løsning af opgaverne omkring Grøn Ordning.
Kommunens administration annoncerer løbende ansøgningsfrister for nye nettilsluttede vindmølleområder, der i øvrigt opfylder kravene i VE-loven.

Tilskud fra Grøn Ordning:

Der er for tiden ingen ansøgningsfrister for nye nettilsluttede vindmøller.

Tilskud fra Grøn Ordning kan foreninger m.m. anvende til:

  • Anlægsarbejder til styrkelse af landskabelige eller rekreative værdier
  • Kulturelle og informative aktiviteter i lokale foreninger m.v. med henblik på at fremme accepten af udnyttelsen af vedvarende energikilder i kommunen.

Når der kommer nye projekter – og dermed mulighed for at søge midler fra Grøn Ordning igen – vil det blive annonceret her på siden.

Ansøg om tilsagn om tilskud til aktiviteter efter Grøn ordning:

Yderligere oplysninger og hjælp til ansøgninger ved henvendelse til Poul Nystrup Christensen, tlf. 24 89 52 91, poul.nystrup.christensen[mail]rksk.dk

 

Poul Nystrup Christensen
Poul Nystrup Christensen
LAG-koordinator
Ekstern Udvikling Ringkøbing

T:    99 74 17 65
E:    poul.nystrup.christensen[mail]rksk.dk