Helhedsplan Kloster

Helhedsplan Kloster er udarbejdet i et samarbejde mellem kommunen og Klosters forskellige aktører, som blandt andet tæller borgere, medarbejdere, erhvervsdrivende, Skole og foreninger med flere.

Med helhedsplanen ønsker vi i fællesskab at sætte rammerne for byens udvikling i fremtiden - gennem en stærk vision, klare retningslinjer for byens udvikling og en robust planlægning.

Planen beskriver en udviklingsproces for Kloster fra den overordnede langsigtede vision til konkrete tiltag, som skal udføres i nærmeste fremtid.

Helhedsplan Kloster er udviklet i perioden fra marts 2021 til juli 2021 og blev godkendt i Byrådet den 14. september 2021.

Materialet er ikke i webtilgængeligt format. Hvis du har problemer med at få materialet læst op af en skærmlæser, så kan du kontakte Land, By og Kultur

Kontaktoplysninger
Land, By og Kultur
Land, By og Kultur
Smed Sørensens Vej 1
6950 Ringkøbing