Helhedsplan Stadil-Vedersø-Vedersø Klit

Helhedsplan Stadil-Vedersø & Vedersø Klit er udarbejdet i et samarbejde mellem kommunen og områdets mange forskellige aktører, som blandt andet tæller borgere, medarbejdere, erhvervsdrivende, skoler, foreninger og klubber samt museet Kaj Munks præstegård med flere.

Helhedsplanen beskriver en udviklingsproces for Stadil-Vedersø & Vedersø Klit fra den overordnede langsigtede vision til konkrete tiltag, som skal udføres i nærmeste fremtid.

Helhedsplanen er et robust planlægnings- og udviklingsredskab, som alle aktører i området kan gøre brug af og lade sig inspirere af. Med helhedsplanen kan der i fællesskab arbejdes med opgaven om at sikre en mangfoldig og levedygtig udvikling af Stadil-Vedersø & Vedersø Klit.

Helhedsplan Stadil-Vedersø & Vedersø Klit er udviklet i perioden fra oktober 2020 til foråret 2021 og blev godkendt i byrådet den 20. april 2021. 

Materialet er ikke i webtilgængeligt format. Hvis du har problemer med at få materialet læst op af en skærmlæser, så kan du kontakte Land, By og Kultur

 

Kontaktoplysninger
Land, By og Kultur
Land, By og Kultur
Smed Sørensens Vej 1
6950 Ringkøbing