Helhedsplan Videbæk

Helhedsplan Videbæk er udarbejdet i et samarbejde mellem kommunen og Videbæks forskellige aktører, som blandt andet tæller borgere, medarbejdere, erhvervsdrivende, skoler, foreninger og klubber med flere.

Med helhedsplanen ønsker vi i fællesskab at sætte rammerne for byens udvikling ind i fremtiden - gennem en stærk vision og klare retningslinjer for byens udvikling.

Helhedsplanen beskriver en udviklingsproces for Videbæk fra den overordnede langsigtede vision til konkrete tiltag, som skal udføres i nærmeste fremtid.

Helhedsplan Videbæk er udviklet i perioden fra september 2019 til september 2020 og blev godkendt i Byrådet den 15. september 2020.

Materialet er ikke i webtilgængeligt format. Hvis du har problemer med at få materialet læst op af en skærmlæser, så kan du kontakte Land, By og Kultur

Kontaktoplysninger
Land, By og Kultur
Land, By og Kultur
Smed Sørensens Vej 1
6950 Ringkøbing