Naturens Rigsdag

Fra den 9. til den 11. juni 2015 havde borgerne i Ringkøbing-Skjern Kommune mulighed for at deltage på 28 borgermøder om kommunens vision ”Naturens Rige”. På møderne gav en af byrådspolitikerne sin fortælling om Naturens Rige. På møderne deltog to til tre lokale ildsjæle, som gav deres bud på, hvordan de kan arbejde med visionen i lokalområdet.

Læs den interne evaluering af Naturens Rigsdag her.

På hver rigsdag blev der samlet en række temaer, citater og centrale overskrifter for dialogen på den enkelte Naturens Rigsdag. Nedenfor kan du se opslagene fra alle rigsdage: 

Kontaktoplysninger
Margrete Sørensen, marketingskoordinator
Margrete Sørensen, marketingskoordinator
Ekstern Udvikling, Viden & Strategi
6950 Ringkøbing