Udviklingsplaner for Søndervig og Hvide Sande

Ringkøbing-Skjern Kommune er i gang med at udarbejde to strategisk-fysiske udviklingsplaner for Søndervig og Hvide Sande.

Udviklingsplanerne bliver udarbejdet for at imødekomme et stigende antal turister, et voksende tryk på trafikken – og for at sikre, at Søndervig bliver en hel by og f.eks. ikke ’vender ryggen til’ det kommende feriecenter med badeland, hotel og sommerhuse på østsiden af Houvig Klitvej. I Hvide Sande skal der fortsat være plads til industri og fiskeri side om side med turismeerhvervet, men mens industrihavnen og slusen er centrum i Hvide Sandes identitet, har byen også mange andre kvaliteter, som kan bringes i spil.

Beboerforeningerne i både Søndervig og Hvide Sande bakker op om arbejdet med udviklingsplanerne, og fonden Realdania, Ringkøbing-Skjern Kommune, Hvide Sande Havn, Søndervig Centerforening og Søndervig Beboerforening støtter udviklingsplanerne økonomisk..

Det er et stærkt rådgivningsteam, ledet af Arkitektfirmaet Møller & Grønborg, der skal løse opgaven med at udarbejde udviklingsplanerne for begge byer. Det forventes at rådgivningsteamet er klar til at aflevere et bud på en udviklingsplan for hhv. Søndervig og Hvide Sande i marts 2020.

Undervejs i projektperioden, der løber fra oktober 2019 til marts 2020, vil idéer og forslag blive trykprøvet på borgere og centrale aktører i Søndervig og Hvide Sande, ligesom disse vil blive inddraget i arbejdet gennem borgermøder i begyndelsen af 2020.

Nærmere information om fremgang i udarbejdelsen af udviklingsplanerne samt datoer og tidspunkter for planlagte borgermøder kan du se på denne side.

Kontaktoplysninger
Henning Klausen, Turisme- og erhvervskonsulent
Henning Klausen, Turisme- og erhvervskonsulent
Ved Fjorden 6
6950 Ringkøbing

Asker Geyti
Asker Geyti
Ekstern Udvikling og Analyse
6950 Ringkøbing