Udviklingsplaner for Søndervig og Hvide Sande

De strategisk-fysiske udviklingsplaner for Søndervig og Hvide Sande blev godkendt af byrådet maj 2020.

Udviklingsplanerne blev  udarbejdet for at imødekomme et stigende antal turister, et voksende tryk på trafikken – og for at sikre, at Søndervig bliver en hel by og f.eks. ikke ’vender ryggen til’ det kommende feriecenter med badeland, hotel og sommerhuse på østsiden af Houvig Klitvej. I Hvide Sande skal der fortsat være plads til industri og fiskeri side om side med turismeerhvervet, men mens industrihavnen og slusen er centrum i Hvide Sandes identitet, har byen også mange andre kvaliteter, som kan bringes i spil.

Beboerforeningerne i både Søndervig og Hvide Sande har bakket op om arbejdet med udviklingsplanerne, og fonden Realdania, Ringkøbing-Skjern Kommune, Hvide Sande Havn, Søndervig Centerforening og Søndervig Beboerforening har støttet udviklingsplanerne økonomisk.

Det er et stærkt rådgivningsteam, ledet af Arkitektfirmaet Møller & Grønborg, der har løst opgaven med at udarbejde udviklingsplanerne for begge byer.
Undervejs i projektperioden, der løb fra oktober 2019, blev idéer og forslag trykprøvet på borgere og centrale aktører i Søndervig og Hvide Sande – og der er afholdt borgermøder.

Der er indsendt en ansøgning vedrørende tilskud fra Realdania til realisering af såkaldte åbningstræk fra Udviklingsplanen i Hvide Sande. Der blev i november 2020 bevilget 4. mio. kr. fra Realdania, som skriver:
Broer og stiforbindelser for bløde trafikanter i Hvide Sande, Ringkøbing-Skjern Kommune.
Hvide Sande oplever stadig flere turister, og den stigende biltrafik omkring broerne i bymidten er både til gene for bilister og bløde trafikanter. Projektet drejer sig om at skabe nye rekreative forbindelser, der appellerer til bevægelse til fods og på cykel, ved at etablere sti- og broforbindelser på tværs af havnen.”

De godkendte udviklingsplaner fra Hvide Sande og Søndervig, og processen omkring dem, kan du se nedenfor.

Kontaktoplysninger
Henning Klausen, Turisme- og erhvervskonsulent
Henning Klausen, Turisme- og erhvervskonsulent
Ved Fjorden 6
6950 Ringkøbing

Asker Geyti
Asker Geyti
Ekstern Udvikling og Analyse
6950 Ringkøbing