Referat: 26. februar 2019 kl. 13:00

Rosenlunden, Lunden 1, Lem
Ældrerådet

Deltagere

 • Birthe Johanne Christiansen
 • Inge Faurbye
 • Lars Elkjær Nielsen
 • Jørgen Hansen
 • Mette Nordentoft Madsen
 • Karl Erik Christiansen
 • Elly Kirstine Kjærgaard
 • K.B. Nielsen
 • Susanne Vivi Høj Henriksen
 • Mads Vendelbo
 • Jens Kristensen
 • Iver Poulsen
 • Birthe Elisabeth Byskov Larsen
 • Martin Riis
 • Karl Werge

Kopier link til punktet  -   Print

1: Gennemgang af Social og Sundhedsudvalgets dagsorden v/Lennart Qvist, Hanne Simonsen og Anja Thoft Bach

Sagsnr: 19-002149

Sagsfremstilling

Gennemgang af Social- og Sundhedsudvalgets dagsorden ved Lennart Qvist, Hanne Simonsen og Anja Thoft Bach.

Indstilling

Det indstilles, at der tages beslutning om, hvilke punkter på Social og Sundhedsudvalgets dagsorden der skal drøftes med formandsskabet og eventuelt sendes høringssvar til.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

2. Lennart Qvist orienterede om budgetlægningen 2020-2023 og dens principper om besparelserne årligt. Fordelingen af besparelserne og sparekataloget blev præsenteret. Tidsplan om processen er udarbejdet. 

3. Orientering om økonomi januar 2019.

5. Orientering om etablering af læge og sundhedshuse.

6. Kort drøftelse af sundhedsaftalen og høringssvar.

7. Orientering om procesplan over §18 pulje og klare kriterier.

8. Orientering om brandsikkerhed og videre bevågenhed.

9. Orientering om Holmehusene overflytning.

10. Visitation til §104.

11. Struktur på Handicap & Psykiatri botilbud.

12. Orientering om linnedskift.

Kopier link til punktet  -   Print

2: Formanden orienterer

Sagsnr: 19-002145

Sagsfremstilling

Postliste:

8. Februar   Danske ældreråds nyhedsbrev nr. 1.

8. Februar    Referat fra Danske Ældreråds bestyrelsesmøde.

10. Februar  Høringssvar til sundhedsaftalen.

Seniormøder i uge 10.

4. marts i fødevarepark Skjern Enge.

5 marts  i Spjald kulturhus.

6. marts  på efterskolen DHE i Skjern. 14-17.

7. marts i Hemmet kulturhus.

8. marts  i Fjordparken i Ringkøbing.

Husk tilmelding inden 1 marts.

Opgaver:

Krydse deltagerne af, når de ankommer.

Kort præsentation af standen.

Stå ved standen med foldere.

Indstilling

Det indstilles, at punkterne tages til efterretning.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Iver Poulsen orienterede om postlisten. Ansvarlige for opgaverne til seniormøderne:

• Mads Vendelbo i Skjern

• Inge Faurbye i Spjald

• Elly Kirstine Kjærgaard i DHE

• Karl Erik Christiansen i Hemmet

• Iver Poulsen i Ringkøbing

Valg i Viborg er aflyst.

Kopier link til punktet  -   Print

3: Økonomi og budget ved kasserer

Sagsnr: 19-002147

Sagsfremstilling

Gennemgang af økonomi og budget 2019.

Indstilling

Orienteringen tages til efterretning.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Budget 2019 på 157.000 blev præsenteret.

Annoncering af Ældrerådsdag Højmark blev drøftet.

Forslag til ændringer i budgetplanen blev godkendt. Iver Poulsen laver rettelser.

Kopier link til punktet  -   Print

4: Nyt fra Regionsældreråd og Patientinddragelsesudvalget

Sagsnr: 19-002148

Sagsfremstilling

Der vil blive givet en orientering, og høringssvar til Sundhedsaftalen drøftes.

Indstilling

Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Høringssvar til Sundhedsaftalen i Regionen er udarbejdet.

Forretningsudvalget i regionsældrerådet har bedt Dansk Ældreråd og patientinddragelsesudvalget om at rejse følgende spørgsmål:

Det er os bekendt, at man hos flere speciallæger mod en betaling på 800 kr. kan komme foran i køen. Er det efter ”bogen”?

Høringssvar fra patientinddragelsesudvalget er udarbejdet.

Kopier link til punktet  -   Print

5: Nyt fra arbejdsgrupper

Sagsnr: 19-002150

Sagsfremstilling

Økonomi -

PR -

Kørselsudvalget -

 

Med hensyn til udsættelse af punkt 12 fra sidste møde har formandsskabet besluttet, at punktet "Ønske om nye arbejdsgrupper" drøftes på temamødet den 7. maj 2019.

Indstilling

Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Økonomi – Budgetplan er udarbejdet

PR – Pjecen er delt på kommunens hjemmeside

Kørselsudvalget – Idé om Facebookgruppe til samkørsel

Kopier link til punktet  -   Print

6: Kurser og konferencer

Sagsnr: 19-002151

Sagsfremstilling

Danske Ældreråds temadag den 28. februar 2019 i Viborg:

Interesse varetagelse, Kommunikation og Budgetlægning. Kørsel aftales på mødet.

 

Årsmøde og temadag Nyborg Strand den 29. - 30. april 2019. Tilmelding med seminar-ønsker foretages på mødet.

Indstilling

Det indstilles, at der aftales kørsel til 28. februar 2019 samt tilmelding til Årsmødet den 29.-30. april 2019.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Tilmelding til årsmøde og temadag Nyborg Strand: Birthe Byskov, Birthe Christiansen, Susanne Høj Henriksen, Karl Erik Christiansen, Lars Elkjær Nielsen, Karl Werge, Iver Poulsen.

Kopier link til punktet  -   Print

7: Bruger og Pårørende råd

Sagsnr: 19-002198

Sagsfremstilling

Ældrerådet er tidligere blevet enige om nedenstående fordeling af medlemmer til kommunens Ældrecentre og Aktivitetscentre:

Fjordglimt, Hvide Sande - Susanne Høj
Holmbohjemmet Kloster - Birthe Christiansen
Plejehjemmet Tim - Martin Riss
Fjordparken, Ringkøbing - Jørgen Hansen
Rosenlunden Lem - Iver Poulsen
Centerparken Videbæk - Karl Werge
Aktivitetscenter Nord Ringkøbing, Videbæk og Hvide Sande:
Fordeles senere
Egvad Plejehjem - Birthe B Larsen
Vorgod Ældrecenter - Jens Kristensen
Åstedparken Borris - Mads Vendelbo
Enghaven, Skjern - Mette Nordentoft Madsen
Hemmet Plejehjem - Karl Erik Christiansen
Seniorgården, Tarm - Lars Elkjær Nielsen
Skjern Seniorcenter - Mads Vendelbo
Plejehjemmet Klokkebjerg - Elly Kirstine Kjærgaard
Spjald Pleje og aktivitetscenter - Inge Faurbye
Bakkely, Videbæk - Jens Kristensen
Ringkøbing Plejehjem - KB Nielsen
Stauning Friplejehjem - Mette Nordentoft Madsen

Det er aftalt, at punktet sættes på dagsordenen til ældrerådets møder, for at give mulighed for at referere fra deltagelse i møder på centrene.

Indstilling

Det indstilles, at drøftelsen tages til orientering.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Ingen indmeldinger

Tilrettelse af Skjern aktivitetscenter

Kopier link til punktet  -   Print

8: Nyt fra Sundhedsrådet, arbejdgrupperne og Sundheds- og Ældrepolitik

Sagsnr: 19-002987

Sagsfremstilling

Der orienteres om nyt fra Sundhedsrådet samt fra arbejdsgrupperne vedrørende Sundheds- og Ældrepolitik.

Indstilling

Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Sundhedspolitikkens mål blev præsenteret.

Misbrug i Sundhedspolitikken er ikke kommet med i målformuleringen.

Orientering om ældrepolitikken.

Kopier link til punktet  -   Print

9: Emner til nyhedsbrev på hjemmesiden

Sagsnr: 19-002199

Sagsfremstilling

Emner til næste nyhedsbrev skal overvejes.

Indstilling

Det indstilles, at punktet drøftes.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Emner er godkendt.

Kopier link til punktet  -   Print

10: Overblik over kommende arrangementer

Sagsnr: 19-002203

Sagsfremstilling

Møder de næste måneder:

28. februar Temamøde i Viborg

29.- 30. april Årsmøde Danske Ældreråd

7. maj Temadag Ringkøbing-Skjern Ældreråd

Indstilling

Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning.

 

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Kommende arrangementer blev præsenteret.

Kopier link til punktet  -   Print

11: Næste møde

Sagsnr: 19-002205

Sagsfremstilling

Næste møde afholdes den 26. marts 2019 på Fjordglimt i Hvide Sande kl. 13.00.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Møde d. 4. april med Social- og Sundhedsudvalget.

 

Kopier link til punktet  -   Print

12: Punkter til pressen

Sagsnr: 19-002204

Sagsfremstilling

Der tages stilling til, hvilke punkter formanden opfordrer pressen til at skrive om.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Ingen indmeldinger.

Kopier link til punktet  -   Print

13: Eventuelt

Sagsnr: 19-002207

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Mødetidspunkt på dagen - formiddag efterspørges.

Kopier link til punktet  -   Print

14: Godkendelse af referat

Sagsnr: 19-002206

Sagsfremstilling

Referatet læses op.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Referatet blev læst op og godkendt.

Kontaktoplysninger
Administrationen - Sundhed og Omsorg
Administrationen - Sundhed og Omsorg
Rødkløvervej 4
6950 Ringkøbing

Politisk Administrativt Sekretariat
Politisk Administrativt Sekretariat
Ved Fjorden 6
6950 Ringkøbing