Dagsorden: 21. september 2021 kl. 09:00

Medborgerhuset, Herningvej 7, Ringkøbing
Ældrerådet

Deltagere

 • Martin Riis
 • Karl Erik Christiansen
 • Gerda Marie Christiansen
 • K.B. Nielsen
 • Hans Christensen
 • Mads Vendelbo
 • Susanne Vivi Høj Henriksen
 • Lars Elkjær Nielsen
 • Jens Kristensen
 • Inge Faurbye
 • Jørgen Hansen
 • Birthe Johanne Christiansen
 • Birthe Elisabeth Byskov Larsen

Fraværende

 • Elly Kirstine Kjærgaard

Kopier link til punktet  -   Print

1: Gennemgang af Social- og Sundhedsudvalgets dagsorden

Sagsnr:

Sagsfremstilling

Gennemgang af Social og Sundhedsudvalgets dagsorden ved formand for Social- og Sundhedsudvalget Lennart Qvist.

Indstilling

Det indstilles, at Ældrerådet tager beslutning om, hvorvidt :

 1. der skal udarbejdes høringssvar til dagsordenspunkter på Social- og Sundhedsudvalgets førstkommende møde.
 2. der er spørgsmål og emner, som rådet ønsker at drøfte med Lennart Quist og Anja Thoft Bach på næste ældrerådsmøde.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

 

Fraværende
 • Elly Kirstine Kjærgaard

Kopier link til punktet  -   Print

2: Formanden orienterer

Sagsnr:

Sagsfremstilling

Formanden har udarbejdet en postliste over modtaget post, som der gives en orientering ud fra.

Indstilling

Formanden indstiller, at Ældrerådet tager orienteringen til efterretning.

Bilag Beslutning

 

Fraværende
 • Elly Kirstine Kjærgaard

Kopier link til punktet  -   Print

3: Valg til Ældrerådet 2021

Sagsnr: 21-000392

Sagsfremstilling

Status ved valgudvalget og generel information om valget.

Se valgmateriale på hjemmesiden:
https://www.rksk.dk/om-kommunen/raad-naevn-syn-og-kommissioner/aeldreraadet

Indstilling

Formanden indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

 

Fraværende
 • Elly Kirstine Kjærgaard

Kopier link til punktet  -   Print

4: Økonomi ved kasserer

Sagsnr:

Sagsfremstilling

Gennemgang af økonomi ved kasserer.

Indstilling

Det indstilles, at Ældrerådet tager orienteringen til efterretning.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

 

Fraværende
 • Elly Kirstine Kjærgaard

Kopier link til punktet  -   Print

5: Nyt fra Regionsældreråd og Patientinddragelsesudvalget

Sagsnr:

Sagsfremstilling

Der vil blive givet en orientering.

Indstilling

Det indstilles, at Ældrerådet tager orienteringen til efterretning.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

 

Fraværende
 • Elly Kirstine Kjærgaard

Kopier link til punktet  -   Print

6: Nyt fra arbejdsgrupper samt bruger- og pårørenderåd

Sagsnr:

Sagsfremstilling

Ældrerådet har nedsat fire faste arbejdsgrupper:
Økonomi: Susanne, Jens K., Jørgen og Birthe Byskov
Studietur: Mads, Birthe C. og Lars
Højmarkmødet: Elly, KB, Martin, Karl Erik og Birthe B
PR: KB, Inge. Susanne og Lars

Ældrerådet har udpeget følgende repræsentanter til råd og arbejdsgrupper:
Valgbestyrelse: Jens, KB, Mads, Inge, Susanne, Lars
Sundhedsråd: Susanne
Digitalisering og velfærdsteknologi: KB og Lars
Arbejdsgruppe "Akutteam og aflastning": Inge og KB
Arbejdsgruppe til udarbejdelse af demensstrategi: Susanne og Hans Christensen
Brugergrupper ved indkøbsaftaler: Susanne

Udpeget til at følge andre fag- og stabsområder:
Kultur og Fritid: Jørgen Hansen
Teknik og Miljø: Jens Kristensen
Økonomiudvalget: Hans Christensen

Endvidere er der i forhold til de enkelte bruger- og pårørenderåd på ældreområdet udpeget faste repræsentanter fra Ældrerådet.

Indstilling

Det indstilles, at de enkelte ældrerådsmedlemmer giver en orientering, hvor der er sket nyt.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

 

Fraværende
 • Elly Kirstine Kjærgaard

Kopier link til punktet  -   Print

7: Overblik over kommende møder og arrangementer

Sagsnr:

Sagsfremstilling

Kommende møder og aktiviteter:

 • 21. sept. Ældrerådsmøde - Medborgerhuset, Ringkøbing
 • 21. sept. Orientering- og opstillingsmøder - ældrerådsvalget
 • 22. sept. Orientering- og opstillingsmøder - ældrerådsvalget
 • 28. sept. Formandsmøde i Viborg - formand
 • 07. okt. Højmarkdag
 • 14. okt. Orientering vedr. Seniormøder 202
 • 25. okt. Ældrepolitisk konference, Nyborg
 • 26. okt. Ældrerådsmøde - Medborgerhuset, Ringkøbing

Indstilling

Formanden indstiller, at Ældrerådet tager orienteringen til efterretning.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

 

Fraværende
 • Elly Kirstine Kjærgaard

Kopier link til punktet  -   Print

8: Nyhedsbrev og presseorientering

Sagsnr:

Sagsfremstilling


Indstilling

Formanden indstiller, at Ældrerådets medlemmer kommer med forslag til indhold i nyhedsbrev og presseorientering.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

 

Fraværende
 • Elly Kirstine Kjærgaard

Kopier link til punktet  -   Print

9: Eventuelt

Sagsnr:

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

 

Fraværende
 • Elly Kirstine Kjærgaard
Kontaktoplysninger
Administrationen - Sundhed og Omsorg
Administrationen - Sundhed og Omsorg
Rødkløvervej 4
6950 Ringkøbing