Energirådet 

Vision

Ringkøbing-Skjern Kommune skal være 100 % selvforsynende med vedvarende energi 2020 (forventer at det sker i 2023/2024) og 100 % fossilfri i 2040.
Arbejdet med omstilling af Ringkøbing-Skjern Kommune til et fossilfrit område er forankret i Energirådet. Det består af 18 medlemmer, heraf to fra byrådet. De øvrige repræsenterer organisationer, forsyningsselskaber, virksomheder og borgere, der selv arbejder med området.
Rådet nedsætter løbende arbejdsgrupper til at løse konkrete opgaver.
Film om Energirådet

Energisekretariatet:

Energisekretariatet faciliterer og koordinerer arbejdet, og hjælper alle interesserede med vejledning, kontakt og inspiration. Det står også for information og udarbejdelse af kommunens strategiske energiplan, samt følger op på energiregnskabet.
Energisekretariatet er en del af Ringkøbing-Skjern Kommune.

Se mere under Energipolitik

Kontaktoplysninger
Henning Donslund
Henning Donslund
Projekt- og sekretariatsleder
Energisekretariatet, Ekstern Udvikling