Klage fra lejer til Huslejenævnet.

Du skal udfylde skemaet til nævnet og præcisere, hvad det er, du gerne vil have, at nævnet tager stilling til.

Du skal huske at vedlægge dokumentation for det, som du gerne vil have behandlet. Det kan være eksempelvis regninger eller billeder. Generelt vil det som minimum være en kopi af lejekontrakten samt korrespondance, der viser, at der er en tvist og hvad den drejer sig om.

Nedenstående oplysninger er nødvendige for Huslejenævnets behandling af sagen, hvorfor det kan komme dig til skade, såfremt du ikke medsender de nødvendige oplysninger og dokumentationer. 

Er der lavet indflytningsrapport ved indflytning


Har du/I afleveret mangelliste ved indflytning


Opsigelse sendt til udlejer den:


Afleverede udlejer ved synet skriftligt sine krav på istandsættelse (fraflytningsrapport)


Hvilke krav blev fremsat af udlejer ved flyttesynet - mundtligt
Hvornår har du/I sidst foretaget malerarbejde og anden istandsættelse i lejemålet og i hvilke rum.
Har du/I foretaget istandsættelse af lejemålet i forbindelse med fraflytning


Hvis ja, hvilke arbejder
Har du/I efterladt indbo eller andet i lejligheden ved fraflytning


Hvornår er lejemålet fraflyttet
Har du/I oplyst udlejer om ny adresse


Dato for oplysning om ny adresse
Hvornår er nøglerne afleveret.
Hvornår har udlejer fremsendt skriftlig meddelelse om, hvilke istandsættelsesarbejder du/I skal betale for.
Vedhæft eventuelt billedmateriale, der viser lejemålets stand ved fraflytning
Her kan du vedhæfte yderligere bilag
Efter du har trykket send, får du en kvittering på, at vi har modtaget din henvendelse.
Kontaktoplysninger
Team Jura, Viden & Strategi
Team Jura, Viden & Strategi
Ved Fjorden 6
6950 Ringkøbing

T:    99 74 10 29
E:    jura[mail]rksk.dk