Klage fra lejer til Huslejenævnet.

Du skal udfylde skemaet til nævnet og præcisere, hvad det er, du gerne vil have, at nævnet tager stilling til.

Du skal huske at vedlægge dokumentation for det, som du gerne vil have behandlet. Det kan være eksempelvis regninger eller billeder. Generelt vil det som minimum være en kopi af lejekontrakten samt korrespondance, der viser, at der er en tvist og hvad den drejer sig om.

Nedenstående oplysninger er nødvendige for Huslejenævnets behandling af sagen, hvorfor det kan komme dig til skade, såfremt du ikke medsender de nødvendige oplysninger og dokumentationer. 

Er der lavet indflytningsrapport ved indflytning
Indflytningsrapport

Har du/I afleveret mangelliste ved indflytning
Mangelliste

Opsigelse sendt til udlejer den:
Er der holdt flyttesyn

Afleverede udlejer ved synet skriftligt sine krav på istandsættelse (fraflytningsrapport)
Fraflytningsrapport

Hvilke krav blev fremsat af udlejer ved flyttesynet - mundtligt
Hvornår har du/I sidst foretaget malerarbejde og anden istandsættelse i lejemålet og i hvilke rum.
Har du/I foretaget istandsættelse af lejemålet i forbindelse med fraflytning
Istandsat

Hvis ja, hvilke arbejder
Har du/I efterladt indbo eller andet i lejligheden ved fraflytning
Efterladt indbo

Hvornår er lejemålet fraflyttet
Har du/I oplyst udlejer om ny adresse
Adresse

Dato for oplysning om ny adresse
Hvornår er nøglerne afleveret.
Hvornår har udlejer fremsendt skriftlig meddelelse om, hvilke istandsættelsesarbejder du/I skal betale for.
Vedhæft eventuelt billedmateriale, der viser lejemålets stand ved fraflytning
Her kan du vedhæfte yderligere bilag
Efter du har trykket send, får du en kvittering på, at vi har modtaget din henvendelse.
Kontaktoplysninger
Team Jura, Viden & Strategi

Kontakt Pia Nygaard

Team Jura, Viden & Strategi
Ved Fjorden 6
6950 Ringkøbing