Klage fra udlejer til Huslejenævnet.

Du skal udfylde skemaet til nævnet og præcisere, hvad det er, du gerne vil have, at nævnet tager stilling til.

Du skal huske at vedlægge dokumentation for det, som du gerne vil have behandlet. Det kan være eksempelvis regninger eller billeder. Generelt vil det som minimum være en kopi af lejekontrakten samt korrespondance, der viser, at der er en tvist og hvad den drejer sig om.

Nedenstående oplysninger er nødvendige for Huslejenævnets behandling af sagen, hvorfor det kan komme dig til skade, såfremt du ikke medsender de nødvendige oplysninger og dokumentationer. 

Er der lavet indflytningsrapport ved indflytning


Har lejer afleveret mangelliste ved indflytning


Opsigelse modtaget den:


Hvilke krav blev fremsat ved flyttesynet - skriftligt (fraflytningsrapport)
Hvilke krav blev fremsat ved flyttesynet - mundtligt
Hvordan var vedligeholdelsesstanden ved fraflytning
Er lejemålet istandsat efter lejers fraflytning


Har lejer oplyst ny adresse


Dato for oplysning om lejers nye adresse
Hvornår og hvordan er nøglerne afleveret.
Dato for meddelelse til lejer om hvilke istandsættelsesarbejder lejer skal betale
Er der mulighed for besigtigelse, af det lejer har fremsendt indsigelse mod at betale for


Vedhæft eventuelt billedmateriale, der viser lejemålets stand ved fraflytning
Her kan du vedhæfte yderligere bilag
Efter du har trykket send, får du en kvittering på, at vi har modtaget din henvendelse.
Kontaktoplysninger
Team Jura, Viden & Strategi
Team Jura, Viden & Strategi
Ved Fjorden 6
6950 Ringkøbing

T:    99 74 10 29
E:    jura[mail]rksk.dk