Referat: 7. juni 2021 kl. 14:00

Lokale 03.08 Edward De Bono, Innovest, Ånumvej 28, Skjern
Sundhedsrådet

Deltagere

 • Lennart Qvist
 • Jette Haislund
 • Iver Poulsen
 • Ulla Svendsen
 • Benjamin Morthorst
 • Jørgen Helbro
 • Kim Ulv Christensen
 • Anja Thoft Bach
 • Per Høeg Sørensen
 • Kent Heide
 • Trine Bloch Burmølle
 • Niklas Stentoft
 • Lene Brodde
 • Niels Rasmussen

Fraværende

 • Hans Østergaard
 • Janne Kruse
 • Sally Højriis
 • Bente Marie Lauridsen
 • Anette Ørbæk Andersen
 • Hans Jørn Mikkelsen
 • Erik Viborg

Kopier link til punktet  -   Print

1: Velkomst og godkendelse af dagsorden v. Lennart Qvist og Ulla Svendsen

Sagsnr: 20-025745

Sagsfremstilling

Velkomst og godkendelse af dagsorden. 

Indstilling

Til orientering. 

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Der blev budt velkommen til Susanne Høj Henriksen. Sundhedsrådets medlemmer præsenterede sig selv. 
Der blev gjort opmærksom på en fejl i dagsordenen under punkt 2, hvor et afsnit er sat dobbelt ind. 

Fraværende
 • Hans Østergaard
 • Janne Kruse
 • Sally Højriis
 • Bente Marie Lauridsen
 • Anette Ørbæk Andersen
 • Hans Jørn Mikkelsen
 • Erik Viborg

Kopier link til punktet  -   Print

2: Opfølgning på indsatser vedr. Røgfri Fremtid. Sundhedspolitikkens mål 2.2 og 2.3: Gode rammer i hverdagen skal øge antallet af ikke-rygere og forebygge rygestart

Sagsnr: 20-025745

Sagsfremstilling

På Sundhedsrådsmøde d. 1. marts 2021 blev der præsenteret forskellige ideer til at arbejde med spor 3 i forbindelse med målene i Sundhedspolitikken vedr. forebyggelse af rygestart og reduktion af antallet af dagligrygere. Spor 3 handler om indsatser i civilsamfundet for en røgfri fremtid for den kommende generation. I punkt a nedenfor er en status på indsatserne i spor 3. Derudover blev der efterspurgt et forslag til, hvordan der kan arbejdes med røgfrie kommunale matrikler på en pæn måde. Se punkt b nedenfor. 

 1. Røgfri Fremtid – indsatser i civilsamfundet

  Overordnet arbejdes der videre med de indsatser, som blev præsenteret på Sundhedsrådsmøde i marts. Arbejdsgruppen består af kontaktpersoner fra Erhvervsrådet, Beskæftigelse, LAG, hallerne, foreningslivet og Sundhedscenter Vest. Medlemmerne i arbejdsgruppen har undersøgt holdningen til de forskellige indsatser blandt arbejdsgruppens kontakter på arbejdspladser og i forenings- og fritidslivet. Materialet er i gang med at blive tilpasset med hjælp fra ekstern samarbejdspartner.

   

  Det endelige materiale kommer til at bestå af en pakke med forskellige indsatser, hvoraf arbejdspladser og forenings- og fritidsliv kan tilvælge de dele, som de kan se sig selv arbejde videre med. Det er vigtigt, at de som ønsker at være med, kan deltage på det niveau og i det tempo, som de selv finder passende. Kommunens rolle er primært at understøtte aktiviteterne i civilsamfundet med den nødvendige hjælp for at virksomheder, foreninger og haller m.fl. selv kan komme i gang og arbejde med indsatserne.

   

  Den fremtidige proces kommer til at indeholde følgende:

  • Materiale til information om projektet målrettet erhvervsliv og forenings- og fritidsliv i form af blandt andet handouts og SO-ME-materiale for at synliggøre projektet for potentielle deltagere færdiggøres.
  • På Sundhedscenter Vests hjemmeside bliver det muligt at se alle indsatserne, som man kan få del i og for at tilmelde sig de dele der er interessante for virksomheden/foreningen/hallen/…
  • Medlemmer af arbejdsgruppen inviterer på forskellig vis kontakter i erhvervslivet og forenings- og fritidslivet til at deltage i Røgfri Fremtid i Naturens Rige.
  • Sundhedscenter Vest fungerer som anker og tilbyder sparring for de foreninger, arbejdspladser, haller m.fl. som gerne vil deltage i projektet. Der kan også blive mulighed for oplæg i større forsamlinger.
  • Indsatser og materiale forventes at være klar til at invitere ind til deltagelse fra kort efter sommerferien.

    

   På sundhedsrådsmødet præsenteres noget af det materiale som skal bruges til at informere eksternt om projektet samt nogle af de tilbagemeldinger som er kommet frem ved undersøgelsen af holdningerne til indsatserne.

    

 2. Begrænse synlighed af rygning på kommunale matrikler

Hvis indsats a iværksættes til efteråret vil det være et godt signal at vise, at kommunen også selv arbejder med nogle af de indsatser, som private arbejdspladser, forenings- og fritidsliv inviteres til at deltage i. Et meget synligt og effektivt tiltag kan være at arbejde med at begrænse synlighed af rygning på de kommunale matrikler ud fra principperne i ’Tak fordi du ikke ryger her’-materialet. Materialet er præsenteret på Sundhedsrådsmøde i marts 2021. Heri er der ikke tale om regler om røgfri matrikler, men en venlig henstilling til at der ikke ryges på bestemte områder. Materialet kan anvendes på hele matrikler eller på særligt udsatte steder, som fx foran indgange og andre steder hvor, der er stor sandsynlighed for at blive set af børn og unge.

Forskellige typer matrikler og opgaver:

Borgernes færden på de kommunale matrikler vil i høj grad afhænge af typen af matrikel og formålet med besøget. Derfor kan der også være behov for forskellige tilgange og udbredelse af brug af materialet på de forskellige matrikler.

Eksempler på forskellige typer matrikler (listen er ikke udtømmende):

 • Matrikler med primært korte besøg fra borgere, som for eksempel borgerservicecentre og administrative bygninger.
 • Matrikler med længerevarende ophold, for eksempel kompetencecentre.
 • Matrikler hvor borgere bor og hvor der kan komme besøg fra pårørende og hjælp fra frivillige, fx plejehjem og bosteder under Handicap & Psykiatri.
 • Matrikler som er målrettet børn, men hvor forældre også kan opholde sig i kortere eller længere tid, for eksempel skoler.
 • Matrikler som primært benyttes i forbindelse med forenings- og fritidsliv og hvor forskellige foreninger er brugere af området.
 • Matrikler som primært er rekreative udendørsområder, fx legepladser.

Der er behov for input fra de øvrige fagområder til at kvalificere de forskellige matrikeltyper og hvilken betydning det vil have for borgerne at indføre helt eller delvist røgfrie matrikler. Derudover er der behov for accept og godkendelse af indsatsen blandt fagchefter og i politiske udvalg.

Forslag til proces:

På Sundhedsrådsmøde d. 1. marts 2021 blev der præsenteret forskellige ideer til at arbejde med spor 3 i forbindelse med målene i Sundhedspolitikken vedr. forebyggelse af rygestart og reduktion af antallet af dagligrygere. Spor 3 handler om indsatser i civilsamfundet for en røgfri fremtid for den kommende generation. I punkt a nedenfor er en status på indsatserne i spor 3. Derudover blev der efterspurgt et forslag til, hvordan der kan arbejdes med røgfrie kommunale matrikler på en pæn måde. Se punkt b nedenfor. 

 1. Røgfri Fremtid – indsatser i civilsamfundet

  Overordnet arbejdes der videre med de indsatser, som blev præsenteret på Sundhedsrådsmøde i marts. Arbejdsgruppen består af kontaktpersoner fra Erhvervsrådet, Beskæftigelse, LAG, hallerne, foreningslivet og Sundhedscenter Vest. Medlemmerne i arbejdsgruppen har undersøgt holdningen til de forskellige indsatser blandt arbejdsgruppens kontakter på arbejdspladser og i forenings- og fritidslivet. Materialet er i gang med at blive tilpasset med hjælp fra ekstern samarbejdspartner.

   

  Det endelige materiale kommer til at bestå af en pakke med forskellige indsatser, hvoraf arbejdspladser og forenings- og fritidsliv kan tilvælge de dele, som de kan se sig selv arbejde videre med. Det er vigtigt, at de som ønsker at være med, kan deltage på det niveau og i det tempo, som de selv finder passende. Kommunens rolle er primært at understøtte aktiviteterne i civilsamfundet med den nødvendige hjælp for at virksomheder, foreninger og haller m.fl. selv kan komme i gang og arbejde med indsatserne.

   

  Den fremtidige proces kommer til at indeholde følgende:

  • Materiale til information om projektet målrettet erhvervsliv og forenings- og fritidsliv i form af blandt andet handouts og SO-ME-materiale for at synliggøre projektet for potentielle deltagere færdiggøres.
  • På Sundhedscenter Vests hjemmeside bliver det muligt at se alle indsatserne, som man kan få del i og for at tilmelde sig de dele der er interessante for virksomheden/foreningen/hallen/…
  • Medlemmer af arbejdsgruppen inviterer på forskellig vis kontakter i erhvervslivet og forenings- og fritidslivet til at deltage i Røgfri Fremtid i Naturens Rige.
  • Sundhedscenter Vest fungerer som anker og tilbyder sparring for de foreninger, arbejdspladser, haller m.fl. som gerne vil deltage i projektet. Der kan også blive mulighed for oplæg i større forsamlinger.
  • Indsatser og materiale forventes at være klar til at invitere ind til deltagelse fra kort efter sommerferien.

    

   På sundhedsrådsmødet præsenteres noget af det materiale som skal bruges til at informere eksternt om projektet samt nogle af de tilbagemeldinger som er kommet frem ved undersøgelsen af holdningerne til indsatserne.

    

 2. Begrænse synlighed af rygning på kommunale matrikler

Hvis indsats a iværksættes til efteråret vil det være et godt signal at vise, at kommunen også selv arbejder med nogle af de indsatser, som private arbejdspladser, forenings- og fritidsliv inviteres til at deltage i. Et meget synligt og effektivt tiltag kan være at arbejde med at begrænse synlighed af rygning på de kommunale matrikler ud fra principperne i ’Tak fordi du ikke ryger her’-materialet. Materialet er præsenteret på Sundhedsrådsmøde i marts 2021. Heri er der ikke tale om regler om røgfri matrikler, men en venlig henstilling til at der ikke ryges på bestemte områder. Materialet kan anvendes på hele matrikler eller på særligt udsatte steder, som fx foran indgange og andre steder hvor, der er stor sandsynlighed for at blive set af børn og unge.

Forskellige typer matrikler og opgaver:

Borgernes færden på de kommunale matrikler vil i høj grad afhænge af typen af matrikel og formålet med besøget. Derfor kan der også være behov for forskellige tilgange og udbredelse af brug af materialet på de forskellige matrikler.

Eksempler på forskellige typer matrikler (listen er ikke udtømmende):

 • Matrikler med primært korte besøg fra borgere, som for eksempel borgerservicecentre og administrative bygninger.
 • Matrikler med længerevarende ophold, for eksempel kompetencecentre.
 • Matrikler hvor borgere bor og hvor der kan komme besøg fra pårørende og hjælp fra frivillige, fx plejehjem og bosteder under Handicap & Psykiatri.
 • Matrikler som er målrettet børn, men hvor forældre også kan opholde sig i kortere eller længere tid, for eksempel skoler.
 • Matrikler som primært benyttes i forbindelse med forenings- og fritidsliv og hvor forskellige foreninger er brugere af området.
 • Matrikler som primært er rekreative udendørsområder, fx legepladser.

Der er behov for input fra de øvrige fagområder til at kvalificere de forskellige matrikeltyper og hvilken betydning det vil have for borgerne at indføre helt eller delvist røgfrie matrikler. Derudover er der behov for accept og godkendelse af indsatsen blandt fagchefer og i politiske udvalg.

Forslag til proces:

 

Indstilling

Der indstilles til at orienteringen vedr. punkt a tages til efterretning og at Sundhedsrådet beslutter om der skal arbejdes videre med forslaget i punkt b, samt i givet fald i hvilke politiske udvalg forslaget skal præsenteres og godkendes.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Røgfri fremtid - indsatser i civilsamfundet:
Sundhedsrådet gav signaler om, at tilgangen med fokus på nudging og fleksibilitet for aktørernes deltagelse opleves positiv. Der arbejdes videre med kampagne i samarbejde med foreningsliv og virksomheder. Aktørerne opfordres til, at skilte og askebæger kommer væk fra døren ud til gaden.

Begrænse synlighed af rygning på kommunale matrikler:
Forslaget til at begrænse synlighed af rygning på kommunale matrikler indebærer en venlig henstilling om ikke at ryge med afsæt i ’Tak fordi du ikke ryger her’-materialet. 

Tiltaget handler ikke om at få folk til at stoppe med at ryge, men om at udvise diskretion og være rollemodel. Som medarbejder må der ikke ryges på kommunens matrikler, men dette gælder ikke for gæster.

Sundhedsrådet gav signaler om, at røgfri matrikel er en naturlig forlængelse af beslutningen om røgfri arbejdstid, og Sundhedsrådet ønsker røgfri matrikel på alle kommunale matrikler. Det er nødvendigt med politisk godkendelse. Sundhedscenter Vest går videre med afklaring og giver opfølgning i Sundhedsrådet. 

Fraværende
 • Hans Østergaard
 • Janne Kruse
 • Sally Højriis
 • Bente Marie Lauridsen
 • Anette Ørbæk Andersen
 • Hans Jørn Mikkelsen
 • Erik Viborg

Kopier link til punktet  -   Print

3: Sund mad i skoler og daginstitutioner. Sundhedspolitikkens mål 2.1: Gode rammer i hverdagen skal fremme et sundt kostmønster

Sagsnr: 20-025745

Sagsfremstilling

I det forpligtende samarbejde for Børn & unge er der udarbejdet anbefalinger, som kan bruges når skoler og daginstitutioner skal udarbejde eller revidere deres politik for mad og måltider. Hensigten med anbefalingerne er at give ledelse og forældrebestyrelse et informeret grundlag at arbejde ud fra i drøftelsen med forældrene om hvilke retningslinjer der skal være for mad og måltider på den enkelte skole. Anbefalingerne består af et afsnit om konkrete råd om mad og måltider ud fra Sundhedsstyrelsens og Fødevarestyrelsen anbefalinger og et afsnit med anbefalinger til drøftelse af holdninger med inspiration fra mad- og måltidspolitikker fra andre kommuner.

Planen er at anbefalingerne skal præsenteres for ledere og for forældrebestyrelser i skoler og daginstitutioner med mulighed for at disse kan komme med input til anbefalingerne, herunder også egne gode eller dårlige erfaringer med tidligere arbejde med mad- og måltidspolitikker. Herefter skal anbefalingerne dels fungere som et arbejdsredskab som skoler og daginstitutioner selv kan gøre brug af ved udarbejdelse eller revidering af mad- og måltidspolitikker og dels at 1-2 skoler og daginstitutioner får mulighed for at indgå i et sparringssamarbejde med Sundhedsplejen/Sundhedscenter Vest i forhold til at gennemføre anbefalingerne og at udbrede erfaringerne herfra til andre skoler og daginstitutioner.

Planen er pt. sat på stand-by, da corona-situationen har udfordret dagligdagen på mange skoler og daginstitutioner, men ønsket er, at genoptage den, når der igen bliver forholdsvis normale forhold i skoler og daginstitutioner.

På mødet præsenteres anbefalingerne og Dan Pedersen fra Børnenes Rige i Ølstrup fortæller om, hvordan de har forholdt sig til første udkast af anbefalingerne.

Indstilling

Der indstilles til, at Sundhedsrådet beslutter om der skal arbejdes videre med udbredelse af anbefalingerne til skoler og daginstitutioner jf. planen ovenfor. 

Bilag Beslutning

Jette Haislund præsenterede anbefalingerne, der skal fungere som et oplæg til drøftelse af institutionernes og skolernes egen kostpolitik. Det er op til dem selv at få det implementeret. 

I Ringkøbing-Skjern Kommune er 17,9 % af børnene i indskolingen overvægtige, hvilket er lidt højere end landsgennemsnit. Børnenes tandsundhed ligger under landsgennemsnittet. 

Dan Pedersen, leder af Børnenes Rige i Ølstrup, fortalte om institutionens erfaringer med første udkast til anbefalingerne. 
Han har været overrasket over materialet, der viser visuelt overblik over ugentligt råderum til tomme kalorier. 
Der har været positiv erfaring med råd og vejledning i modsætning til forbud, herunder anbefalinger med konkrete eksempler på sunde alternativer. 

Sundhedsrådet anbefaler, at der arbejdes videre med udbredelse af anbefalingerne, og gav signaler om vigtigheden af dialog, vejledning, rådgivning, det visuelle, præsentation af alternativer samt opfordring til at tage emnet op i forældrebestyrelser. 
Det er væsentligt, at det strategiske ledelsesniveau repræsenteret. Der kan evt. laves orienteringssag til Børne- og Familieudvalget. 

Fraværende
 • Hans Østergaard
 • Janne Kruse
 • Sally Højriis
 • Bente Marie Lauridsen
 • Anette Ørbæk Andersen
 • Hans Jørn Mikkelsen
 • Erik Viborg

Kopier link til punktet  -   Print

4: Livsstilsinterventioner ved svær overvægt

Sagsnr: 20-025745

Sagsfremstilling

I dette oplæg gennemgås kort Sundhedsstyrelsens nye anbefalinger vedr. tilbud til borgere med overvægt, og der sammenholdes med de bestående tilbud og indsatser i kommunen.

Baggrund for anbefalingerne:
Sundhedsstyrelsen har i februar 2021 udgivet publikationen ”Livsstilsintervention ved svær overvægt – anbefalinger for tilbud til børn og voksne”. Anbefalingerne er tænkt som en hjælp til at kvalificere de tilbud og indsatser der er på området. Anbefalingerne henvender sig primært til kommuner, men forholder sig ikke til i hvilket regi de anbefalede indsatser foregår. Det er således ikke nødvendigvis kommunen som forventes at forestå indsatsen, som også kan varetages af fx private aktører.

Ifølge Sundhedsloven §119 stk. 1 og 2 har Kommunalbestyrelsen ansvar for at skabe gode rammer for en sund levevis og at etablere forebyggende og sundhedsfremmende tilbud til kommunens borgere. Heraf fremgår det også at kommunalbestyrelsen både har ansvar for en generel sundhedsfremmende og forebyggende indsats, en individorienteret indsats som retter sig mod alle børn og en særlig indsats målrettet børn med særlige behov.

Årsagerne til udvikling af overvægt er komplekse og omfatter både individuelle og samfundsmæssige forhold. Der ses generelt en stor social ulighed i forekomsten af overvægt. Fx er der blandt personer med førtidspension 32% med svær overvægt imens der blandt personer i arbejde er 16% med svær overvægt. Hos børn ses den samme sociale ulighed idet andelen med svært overvægt blandt 11-15-årige børn med forældre i den laveste socialgruppe er 15% mod kun 4% blandt børn med forældre i den højeste socialgruppe.

Overvægt og især svær overvægt er forbundet med øget risiko for at udvikle sygdomme som fx type-2-diabetes, hjertekarsygdomme, flere typer af kræft, søvnapnø, generelle smerter, smerter i bærende led, psykiske problemer, reproduktionsproblemer og forringet livskvalitet. De fleste sygdomme kommer først til udtryk i voksenlivet, men diabetes, fedtlever, forhøjet blodtryk og søvnapnø ses allerede i barndommen.

Definitioner og målgruppe:
Hos voksne defineres svær overvægt ved en BMI på 30 og derover. En BMI mellem 25 og 30 defineres som moderat overvægt.

Hos børn benyttes skolesundhedstjenestens køns- og aldersspecifikke BMI-kurver (ISO-BMI/IOTF-30). Hos 5-18-åriges defineres overvægt som BMI > ISO-BMI/IOTF-25 og svær overvægt som BMI ≥ ISO-BMI/IOTF-30.

I Danmark har 17% af voksne over 16 år svær overvægt. I Ringkøbing-Skjern Kommune er det 20 % af de voksne over 16 år,  som har svær overvægt. I Ringkøbing-Skjern kommune er der siden 2010 set en svagt faldende, men ikke-signifikant, tendens (-1%-point fra 2010-2017).

Målgruppen for anbefalingerne er børn i alderen 5-18 år og voksne over 18 år incl. ældre uden geriatriske problemer, med svær overvægt, men uden spiseforstyrrelser, herunder også BED, og uden medicinsk årsag til overvægt.

Derudover indgår også i målgruppen voksne med BMI på 27 og derover, som har følgetilstande af overvægt, fx for højt blodtryk, for højt kolesteroltal, prædiabetes og diabetes, og børn med BMI ≥ ISO-BMI/IOTF-25 med stigende vægtkurve, familiær disposition for overvægt eller følgetilstande til overvægt.

Anbefalinger
Formålet med livsstilsinterventioner ved svær overvægt kan være at opnå sundere vaner, vægttab, vægtvedligeholdelse eller vægtabsvedligeholdelse, færre kroniske smerter i bærende led, bedre livskvalitet og trivsel, mindske sværhedsgraden af evt. eksisterende følgesygdomme, samt reduceret sygelighed og dødelighed.

 • Målgruppe: Voksne med BMI ≥ 30, eller BMI ≥ 27 sammen med følgesygdomme af overvægt. Børn med BMI ≥ ISO-BMI/IOTF-30
 • Indhold: Kost, fysisk aktivitet, trivsel, livskvalitet, adfærdsændringer, involvering af den nære familie, fokus på psykosociale forhold, søvn, stillesiddende tid og hvor relevant også fokus på stress, alkohol og rygning/passiv rygning. Derudover bør der være opmærksomhed på evt. sproglige eller kulturelle forskelle, samt fysisk eller psykisk sygdom og/eller kognitiv formåen, som kan have betydning for forståelsen og/eller udbyttet af forløbet.
 • Fagpersonerne i livsstilsinterventionen bør have specifik viden om særlige forhold for svært overvægtige, fx hvilke fysiske øvelser, der er velegnede til målgruppen.
 • Form: En blanding af gruppetilbud og individbaserede samtaler.
 • Varighed: 12 måneder.
 • Kontakttid: Mindst 26 timer.
 • Opfølgning: Senest efter 12 måneder.
 • Opsporing af yngre kvinder inden graviditet.
 • Opsporing af ældre med overvægt, der er i kontakt med sundhedsfagligt uddannede medarbejdere.

Særligt for børn (5-18 år):
Der bør vurderes om barnet kan have gavn af individuelle samtaler uden forældre eller andre børn.

Særligt for voksne (>18 år):
Vægttab ser ud til at kunne fastholdes over en længere periode hvis livsstilsinterventionen har en varighed af mindst 12 måneder og interventionen starter med en meget intensiv periode med fokus på vægttab og efterfølgende en mindre intensiv periode med fokus på vægtvedligeholdelse, eller der er en jævn intensitet igennem hele indsatsen.

34% opnår et klinisk relevant vægttab (et vægttab på mindst 5%) efter et 12 måneders forløb.

Særligt for gravide:
Målet med livsstilsinterventioner under graviditet er ikke vægttab, men begrænset vægtøgning. Anbefalingerne for vægtøgning under graviditet afhænger af kvindens prægraviditets BMI. Gravide med svær overvægt anbefales en vægtøgning på 6-9 kg under graviditeten. Kostomlægning anbefales ud fra de officielle kostråd for gravide. I nogle tilfælde tager kvinden kun meget begrænset på under graviditeten. Så længe fostret vokser som det skal og kvinden har en varieret kost, er der ingen grund til at anbefale kvinden at tage mere på. En meget energireduceret kost frarådes, da fostrets vækst er afhængig af en varieret kost som omfatter alle næringsstoffer.

Det anbefales at kvinden deltager i fysisk aktivitet under graviditeten under hensyntagen til Sundhedsstyrelsens anbefalinger om motion til gravide.

Det anbefales, at der er fokus på at henvise unge kvinder med overvægt til forløb inden de bliver gravide, for at sikre en sund og aktiv livsstil under graviditeten.

Særligt for ældre (>60 år):
Det anbefales at medarbejdere på plejecentre, i hjemmeplejen – og hjemmesygeplejen, i myndighed, ved træning, omsorgstandpleje og i forbindelse med de forebyggende hjemmebesøg, er opmærksomme på at bruge anledninger i samtaler med borgere med overvægt, at få sat fokus på at det er muligt at få støtte til at begrænse en vægtøgning eller få et vægttab. Borgerne skal henvises til andre tilbud, eller tilbydes vejning i f.eks. hjemmeplejen/plejecentre. Ligeledes gælder tilbud om vejning og støtte ved uplanlagt vægttab.

Ved vejledning om sund kost, bør der tages udgangspunkt til de officielle kostråd for ældre, med særligt fokus på protein, D-vitamin og Calcium. Det er vigtigt at bevare den fedtfri masse, hvorfor man skal have særlig opmærksomhed på fordele og ulemper ved vægttab opnået ved energireduceret kost.

 

 

Tilbud til overvægtige i RKSK

MÅLGRUPPE

AKTUELT TILBUD

AKTUELT TILBUD sammenholdt med de nye ANBEFALINGER.

Børn

 

Overvægtsklinik for overvægtige børn i alderen 3-18 år og deres forældre. Forløbet er individuelt med ca. 7 samtaler med sundhedsplejerske eller diætist fordelt over 1-1½ år. Samtalerne resulterer i konkrete anbefalinger, som familien selv skal arbejde med derhjemme.

106 børn er blevet tilbudt forløb siden opstart i 2018/19. Der er gennemsnitligt 40 børn i gang hele tiden. Der opleves god effekt på børnenes vægt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BULT (børn og unge lidt for tunge) Holdforløb for familier med overvægtige børn i skolealderen. Der er 8 holdundervisningsgange og 4 individuelle samtaler i løbet af et år. Ved de individuelle samtaler følges op på familiens egen plan.

I perioden 2017-2019 har 26 familier afsluttet et BULT-forløb. Hovedparten af børnene var ved opstart langt over svært overvægtige. ¾ af de familier som har gennemført forløbet har ændret vaner i en sundere retning.

BULT er i øjeblikket på stand-by, da det ikke er muligt at rekruttere nok deltagere til at opretholde et holdforløb.

Regionen har ingen tilbud til overvægtige børn.

Overvægtklinikken

 • Målgruppe: Der leves op til anbefalingerne, da tilbuddet omfatter alle børn med overvægt, uanset deres BMI.  
 • Indhold: Ja. Der rådgives om alle emner i anbefalingerne.
 • Fagpersoners viden: Ja – samtalerne varetage af sundhedsplejesker og diætist.
 • Form: Nej. Der er kun individuelle samtaler, ingen gruppe undervisning.  
 • Varighed: Ja tilbuddet varer 1-½ år, som svarer til det anbefalede.
 • Kontakttid: Nej, der er ca. 7 timers kontakt ialt, og det anbefalede er mindst 26 timer.
 • Samtaler kun med barnet: Nej det er ikke en mulighed i dag.

 

 

BULT

 • Målgruppe: Ja – der leves op til anbefalingerne, da tilbuddet omfatter alle børn med overvægt uden hensyn til deres BMI.
 • Indhold: Ja der rådgives om alle emner i anbefalingerne, og derudover er der også praktisk madlavning og motion.
 • Fagpersoners viden: Ja der undervises af sundhedsfagligt personale.
 • Form: Indeholder både gruppe og individuelt som anbefalet
 • Varighed: Ja, man mødes i 1 år.
 • Kontakttid: Den samlede kontakttid er ca. 14½ time mod de anbefalende 26 timer.
 • Opfølgning: Ja, der følges op i løbet af 1 år.
 • Samtaler kun med barnet: Nej er ikke en mulighed.

 

 

Voksne

Borgere med BMI 35 tilbydes individuelt forløb ved kostvejleder med sundhedsfaglig baggrund.

Kategoriseret som Simplex, men ses ofte med andre sygdomme, fx slidgigt, smerter, fibromyalgi, diskusprolaps, angst, depression, ADHD, hvilket kan betyde at der skal en særligt indsats til for at stoppe yderligere vægtøgning.

Varighed:  op til 6 mdr. med 3-12 vejledninger efter individuel vurdering.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Borgere med kroniske sygdomme og BMI 30 og er i forløb på Sundhedscenter Vest (fx hjerte, KOL, diabetes, kræft).

Der tilbydes individuel ernæringsvejledning 1-4 gange, eller gruppe forløb med fokus på kost og vægttab 4 gange fordelt på 3 måneder + 2 gange opfølgning efter 3 -4 måneder.  Varetages af diætist.

Der er gennemsnitligt mellem 80 og 100 voksne borgere i forløb ved diætist og kostvejleder hele tiden, ca. ¼ udgør borgere med en BMI på 35 og derover.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Særligt udsatte/ sårbare målgrupper.

Borgere med psykiske sygdomme, borgere med særlige behov eller handicap:

Der er ingen tilbud i Handicap/Psykiatri eller Beskæftigelse til borgere med overvægt. Borgerne støttes i at kontakte egen læge mhp. på hjælp til vægttab, eller de kontakter Sundhedscentret mhp. en afklarende samtale om livsstilsændringer.

Såfremt det drejer sig om en borger på et bosted, kan Sundhedscentret i nogle tilfælde undervise personalet i sund livsstil i stedet for individuelle forløb.

 

 

Borgere med højt BMI.

 • Målgruppe: Nej der leves ikke op til anbefalingerne, om indsatser til borgere med BMI på 30 og derover, da vi kun tilbyder forløb til borgere med en BMI på 35 og derover.
 • Indhold: Der leves op til indholdet i vejledningerne, men der er ikke tilbud om fysisk aktivitet.
 • Fagpersoners viden: ja, er undervises af sundhedsfagligt personale med kostvejleder uddannelse.
 • Form: Der tilbydes ikke gruppeforløb.
 • Varighed: De individuelle forløb er meget forskellige, men varer max et halv år, og ikke 1 år som anbefalet.
 • Kontakttid:fra 1 - 9 time. Anbefalingerne er 26 timer.
 • Opfølgning: Der er ikke opfølgning efter 12 mdr., som anbefalet.

 

 

Borgere med kroniske sygdomme og højt BMI

 • Målgruppe: Nej, der leves ikke op til anbefalingerne, om indsatser til borgere med en BMI på 27, idet vi kun tilbyder det til borgere med en BMI på 30 og derover.
 • Indhold: Der leves op til anbefalingerne mht. fagligt indhold, men der er ikke tilbud om fysisk aktivitet.
 • Fagpersoners viden: Ja- varetages af Klinisk Diætist
 • Form: Ja, der tilbydes både individuelt og gruppeforløb.
 • Varighed: Max forløb er ½ år, der er ikke forløb på 1 år, som anbefalet.
 • Kontakttid: fra 1-9 time. Anbefalingerne er 26 timer.
 • Opfølgning: Der er opfølgning

 

Særligt udsatte/ sårbare målgrupper med højt BMI

 • Målgruppe: Der er ikke særlige tilbud til udsatte/sårbare borgere, og deres BMI skal være på 35 eller derover for at få rådgivning på Sundhedscentret, og ikke som anbefalet en BMI på 27, hvis man har en anden kronisk sygdom.
 • Indhold: Der er ikke forløb tilpasset denne gruppe, men individuel rådgivning.
 • Fagpersoners viden: Diætist og Kostvejleder på Sundhedscentret. Der er ingen uddannet i andre afdelinger til opgaven.
 • Form: Der er kun individuel rådgivning, og ingen gruppeforløb
 • Varighed: De individuelle forløb er meget forskellige, men varer max et halv år, og ikke 1 år som anbefalet.
 • Kontakttid:Mellem 1 og 9 timer.Anbefalingerne er 26 timer.
 • Opfølgning: Der er ingen opfølgning, som anbefalet efter 12 måneder.

 

 

Gravide

Der er ikke specifikke tilbud målrettet gravide i RKSK.

Gravide følger graviditetskonsultationer ved egen læge og jordmoder, med rådgivning mhp. at begrænse vægtøgning.

Der er ingen konkrete anbefalinger til kommunale indsatser under graviditeten. Fokus bør være på at opspore og henvise unge kvinder, inden de bliver gravide. Dvs. kvinder mellem 25 og 34 år med overvægt eller svær overvægt. Dette er der ikke særlige indsatser for i RKSK.

Ældre

Ældre borgere med overvægt, har samme mulighed for støtte via sundhedscentret, som voksne generelt har.

 

Der er ca. 37 % af deltagerne i Sundhedscentrets tilbud, der er over 60 år, og de har alle en anden kronisk sygdom.

 

I plejen i S/O er der retningslinjer for håndtering af vægttab og vægtøgning hos borgerne, så man tilbydes vejning ved behov.

 

I forbindelse med forebyggende hjemmebesøg er der mulighed for borgerne at vejledning i sund livsstil og støttemuligheder. Borgerne spørges ind til uønsket vægttab eller vægtøgning i screening ved alle 70 årige.

Forløbene for voksne med overvægt er beskrevet længere oppe.

 

Anbefalingerne går primært på at sikre opsporing, samt tilbyde vejning ved behov, og støtte til evt. vægttab. Det vurderes at borgere tilknyttet Sundhed og Omsorg, har disse muligheder, hvis de ønsker det.

 

Hvad skal der til for at RKSK lever til anbefalingerne fra Sundhedsstyrelsen
Generelt for alle indsatser vil det kræve en grundigere gennemgang, og drøftelse af udviklingsmuligheder for de enkelte tilbud, for at give et konkret vurdering af, hvad der skal til for at kommunen lever op til anbefalingerne.  

Det vurderes dog umiddelbart at ændringerne i forhold til målgruppens BMI, kan give et stort pres på antallet til de bestående tilbud. Ligeledes er der lagt op til længerevarende forløb inklusiv fysisk aktivitet, der medfører et større timeforbrug til både børn og voksne.

Der afventes udmelding fra regionen vedrørende en sundhedsaftale på området.

Indstilling

Til orientering.

Bilag Beslutning

Lene Brodde præsenterede Sundhedsstyrelsen anbefalinger om tilbud til borgere med overvægt og sammenholdte disse med bestående tilbud og indsatser i kommunen. 

Orienteringen blev taget til efterretning. Der skal være fokus på effekt ift. om deltagerne opnår et varigt vægttab. Sundhedsrådet gav signaler til ønske om at dykke dybere ned i emnet, da overvægt er en stigende problematik. 

Fraværende
 • Hans Østergaard
 • Janne Kruse
 • Sally Højriis
 • Bente Marie Lauridsen
 • Anette Ørbæk Andersen
 • Hans Jørn Mikkelsen
 • Erik Viborg

Kopier link til punktet  -   Print

5: Sundhedspolitikkens mål 1.1: Sociale fællesskaber skal styrke borgernes trivsel og mentale sundhed

Sagsnr: 20-025745

Sagsfremstilling

Sundhedspolitikkens mål 1.1 om mental sundhed lyder:
Vi vil nedbringe andelen af borgere, der ikke føler sig som en del af et fællesskab inden 2022 for at styrke borgernes trivsel og mentale sundhed. Inden 2022 skal andelen af borgere i Ringkøbing-Skjern Kommune, som føler sig isoleret eller savner nogen at snakke eller være sammen med minimum være på niveau med regionsgennemsnittet.

Der gives en status på sundhedspolitikkens mål om mental sundhed med et overblik over igangværende initiativer. Det drøftes, om nuværende status giver anledning til igangsættelse af yderligere initiativer. 

Indstilling

Til orientering og drøftelse. 

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Punktet udsættes til næste møde. 

Fraværende
 • Hans Østergaard
 • Janne Kruse
 • Sally Højriis
 • Bente Marie Lauridsen
 • Anette Ørbæk Andersen
 • Hans Jørn Mikkelsen
 • Erik Viborg

Kopier link til punktet  -   Print

6: Opfølgning på sundhedsugen 2021

Sagsnr: 20-025745

Sagsfremstilling

I 2021 har Sundhedsugens tema været ”Der er dømt ude – vi ses i naturen”. Det har resulteret i mange forskellige måder at benytte naturen på, fx skattejagt, forskellige typer træning i skoven, gåture, cykelture, fortælle-ture, sankning, udendørs musik- og motoriktræning, brug af smartphones i skoven og meget mere. Som altid har der været mange kommunale enheder involveret i aktiviteter i Sundhedsugen, men i år har der også været stor deltagelse fra foreningslivet. Dette skyldes i høj grad, at foreningerne i år har haft mulighed for at få del i puljen til aktiviteter, men der har også været enkelte foreninger, som har budt ind med aktiviteter uden at få del i puljen. Flere foreninger har benyttet Sundhedsugen til at præsentere sig selv i håb om at få flere medlemmer til foreningen, hvilket er godt i tråd med Sundhedsugens formål, som handler om at inspirere til fællesskab og sundhed i hverdagen. 

Til Sundhedsrådsmødet præsenteres high-lights og gode historier fra Sundhedsugen og væsentlige kommentarer fra evalueringen fra arrangørerne af aktiviteter i Sundhedsugen.

Indstilling

Til orientering. 

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Trine præsenterede hovedpointerne fra Sundhedsugen 2021.  

Fraværende
 • Hans Østergaard
 • Janne Kruse
 • Sally Højriis
 • Bente Marie Lauridsen
 • Anette Ørbæk Andersen
 • Hans Jørn Mikkelsen
 • Erik Viborg

Kopier link til punktet  -   Print

7: Opfølgning på cykelprojektet RKSK på Alpe d´Huez. Sundhedspolitikkens mål 2.4: Gode rammer i hverdagen skal fremme et fysisk aktivt liv

Sagsnr: 20-025745

Sagsfremstilling

Det Forpligtende samarbejde Handicap og Psykiatri og Beskæftigelse:
Det Forpligtende Samarbejde: Handicap og Psykiatri og Beskæftigelse besluttede i september 2019 at arbejde med Mål 2.4 i Sundhedspolitikken ”Gode rammer i hverdagen skal fremme et fysisk aktivt liv”.  Indsatsen blev at undersøge mulighederne for at få et cykelprojekt til Ringkøbing-Skjern Kommune. Her skulle unge med udfordringer i tilknytningen til arbejdsmarkedet, sociale- eller psykiske problemer, evt. forbrug af rusmidler inviteres ind i et fællesskab, og de unge skulle trænes op til at cykle til Alpe d´Huez.

Målet er at de unge tilknyttes en virksomhed med fast ansættelse efter endt praktikperiode.

Jan Gram og Kurt Nybo, der havde erfaring med at være frivillige i et tilsvarende cykelprojekt i Herning Kommune, rettede i samme periode henvendelse til Carsten Bjerg (UU). De tilbød at starte et cykelprojekt i samarbejde med Ringkøbing-Skjern Kommune.

Samskabelsesprojekt:
Medlemmerne af Det Forpligtende Samarbejde i Handicap og Psykiatri og Beskæftigelse kunne se potentialet i at udvikle et samskabelsesprojekt på tværs af fagområder i kommunen sammen med erhvervslivet og frivillige borgere. Projektet kunne blive et alternativ til de eksisterende tilbud i kommunen. 

Tværfaglig Styregruppe:
Der blev nedsat en styregruppe, der dels fik undersøgt interessen fra erhvervslivet i kommunen, dels udformede en projektbeskrivelse. Ved budgetforhandlingerne i efteråret 2020 bevilgede kommunalbestyrelsen ca. 550.000 kr.  til projektet.

Gitte Tang Vestergaard blev ansat som projektkoordinator.

Der blev nedsat en styregruppen bestående af følgende medlemmer:

Carsten Gilbert Madsen (Beskæftigelse) (Carsten afløste Joan Thyregaard)

Janne Kruse. (Handicap og Psykiatri)

Hans Jørn Mikkelsen. (Formand for Erhvervsrådet)

Lars Redder Jakobsen. (Dagtilbud og Undervisning)

Henriette Pirchert (Sundhed-Omsorg)

Carsten Bjerg. (UU, Dagtilbud og Undervisning)

Projektgruppen: Gitte Tang Vestergaard (Projektkoordinator, Beskæftigelse) Jan Gram (frivillig) Kurt Nybo (Frivillig)

Erhvervslivet:
Der er stor opbakning fra erhvervslivet, som har ønsket at bidrage med praktikpladser og tage et socialt ansvar. Ca. 25 virksomheder har tilmeldt sig projektet med henblik på at få en ung i praktik.

Forventninger til virksomhederne er:

• at man som virksomhed stiller en mentor til rådighed, som vil støtte det unge menneske og gå forrest for at få vedkommende godt integreret i virksomhedskulturen.

• at man tager ansvar for det unge menneske, så han/hun får opgaver efter kvalifikationer og varierende opgaver.

• at man stiller cykel til rådighed.

Målgruppen:
Udsatte unge mellem 18 og 29 år, der er på uddannelseshjælp, nærmere bestemt unge som vurderes aktivitetsparate, fordi de har problemer af faglig, social og/eller helbredsmæssig karakter. Aktivitetsparate unge har behov for ekstra støtte og hjælp i længere tid end ca. et år, inden de kan påbegynde en uddannelse, som de så kan gennemføre på almindelige vilkår.

Der er tale om en gruppe med forskellige udfordringer af faglig, social eller helbredsmæssig art, herunder misbrug, kriminalitet.

Tidligt i projektet blev det undersøgt om projektet skulle være for unge under 18 år. De frivillige ønskede at målgruppen skulle være over 18 år, da deres erfaring var, at det ville kræve en betydelig større indsats, hvis målgruppen var under 18 år.

6 hjørnesten i projektet:

 • Rekruttering.
 • Kost og idræt.
 • Personlig rådgivning.
 • Virksomhedspraktik som den unge kan se sig selv ind i fremadrettet.
 • Cykeltræning og cykeltur til Alpe d'Huez.
 • Job eller uddannelse med efterværn.

Succeskriterier:
75 % af de unge gennemfører træningsforløbet og cykelturen til Alpe d'Huez og kommer i uddannelse eller job umiddelbart efter. 75% af de unge som har gennemført cykelturen til Alpe d'Huez er efter ½ år fastholdt i job og uddannelse. 25% af de unge som har gennemført cykelturen til Alpe d'Huez har en realistisk uddannelsesplan.

Rekruttering:
Der har været udfordringer med rekruttering af unge til projektet. Således har de frivillige i projektgruppen oplevet, at meget få unge har deltaget i informationsmøderne/rekrutteringsmøderne. De frivillige har oplevet udfordringer i kommunen omkring henvisningen af unge til gruppen. Ligeledes har projektgruppe iagttaget at flere unge i målgruppen, ikke har haft viden om projektets eksistens.

Der er således kun 13 unge i projektet- heraf 2 unge under 18 år. De unge under 18 år er henvist fra UU. Det har ikke været muligt at rekruttere flere unge til projektet, da kommunen har valgt at lukke for yderligere rekruttering.

Tidsplan:
På grund af Corona situationen kører holdet til Frankrig i september 2021 i stedet for den planlagte tur i juni. Den rykkede planlægning kan få betydning for størrelsen af bruttogruppen ved afgang i september.

Dagligdagen:
Træningen er begyndt og holdet er kommet godt fra start. Der er god disciplin og moral. Inden længe kommer det rigtige cykeltøj, det glæder de unge sig til. Der er gode forhåbninger om at de unge bliver mødestabile og kommer i form. Det er vigtigt at holdet bliver sammentømret i introforløbet. Sammenholdet på holdet gør, at de unge roser og bakker hinanden op. Praktikkerne fungerer som en god gulerod for de unge. Det gør en forskel for de unge at projektgruppen er tilgængelige og nærværende. Dette fungerer i praksis også i weekender og aften.

Da der er mange rygere på holdet, der oplever at formkurven hæmmes af rygning, er der aftalt rygestopkursus med Sundhedscenter Vest.

Indstilling

Til orientering. 

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Kim gav status på projektet. Der var kalkuleret med 20-25 deltagere, men det har været en udfordring at finde deltagere til projektet. Der er pt. 11 deltagere. Deltagerne er i gang med at træne op til turen til Frankrig og nogle er opstartet praktik. Det går godt med cykeltræningen. Tourstarten er flyttet til september.
Viden og Strategi udarbejder efterfølgende evaluering af projektet.

Fraværende
 • Hans Østergaard
 • Janne Kruse
 • Sally Højriis
 • Bente Marie Lauridsen
 • Anette Ørbæk Andersen
 • Hans Jørn Mikkelsen
 • Erik Viborg

Kopier link til punktet  -   Print

8: Eventuelt

Sagsnr:

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Ingen bemærkninger. 

Fraværende
 • Hans Østergaard
 • Janne Kruse
 • Sally Højriis
 • Bente Marie Lauridsen
 • Anette Ørbæk Andersen
 • Hans Jørn Mikkelsen
 • Erik Viborg

Kopier link til punktet  -   Print

9: Næste møde

Sagsnr: 20-025745

Sagsfremstilling

Til næste møde i Sundhedsrådet den 6. september er følgende punkter noteret på årshjulet:

 • Drøftelse og evaluering af sundhedsrådet denne byrådsperiode
 • Mænds sundhed
 • Opfølgning på ungdomskultur 

Indstilling

Til orientering og drøftelse. 

Bilag Beslutning

På næste møde i Sundhedsrådet den 6. september dagsordensættes følgende punkter:

 • Drøftelse og evaluering af Sundhedsrådet denne byrådsperiode 
 • Mænds sundhed
 • Opfølgning på ungdomskultur
 • Sundhedspolitikkens mål 1.1: Sociale fællesskaber skal styrke borgernes trivsel og mentale sundhed
 • Opfølgning på rygning

Fraværende
 • Hans Østergaard
 • Janne Kruse
 • Sally Højriis
 • Bente Marie Lauridsen
 • Anette Ørbæk Andersen
 • Hans Jørn Mikkelsen
 • Erik Viborg
Kontaktoplysninger
Sekretær for Sundhedsrådet Natascha Kammeyer Damgaard
Sekretær for Sundhedsrådet Natascha Kammeyer Damgaard
Rødkløvervej 4
6950 Ringkøbing