Dagsorden: 6. september 2021 kl. 14:00

Lokale 03.11 Moliere, Innovest, Ånumvej 28, Skjern
Sundhedsrådet

Deltagere

 • Lennart Qvist
 • Erik Viborg
 • Per Høeg Sørensen
 • Jette Haislund
 • Niklas Stentoft
 • Hans Østergaard
 • Ulla Svendsen
 • Kim Ulv Christensen
 • Niels Rasmussen
 • Trine Bloch Burmølle
 • Mette Ballegaard
 • Lene Brodde
 • Hans Jørn Mikkelsen
 • Benjamin Morthorst
 • Anja Thoft Bach
 • Anette Ørbæk Andersen
 • Sally Højriis
 • Janne Kruse
 • Susanne Høj Henriksen
 • Kent Heide
 • Bente Marie Lauridsen
 • Annette Ørskov

Kopier link til punktet  -   Print

1: Velkomst og godkendelse af dagsorden

Sagsnr: 20-025746

Indstilling

Til orientering og beslutning. 

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

 

Kopier link til punktet  -   Print

2: Sundhedspolitikkens mål 1.1: Sociale fællesskaber skal styrke borgernes trivsel og mentale sundhed – Projekt ældre mænds trivsel

Sagsnr: 20-025746

Sagsfremstilling

Projekt ældre mænds trivsel er et eksempel på en af de indsatser, som har været iværksat for at nå mål 1.1 i Sundhedspolitikken om at styrke borgernes trivsel og mentale sundhed.

Projekt ældre mænds trivsel var et to-årigt projekt støttet med godt 1 mio. kr. fra Sundhedsstyrelsen. Projektet er afsluttet i juni 2021. I projektet har der været ansat en projektmedarbejder, som har haft til opgave at opsøge enlige ældre mænd over 65 år og tilbyde dem en samtale om hvordan det går i hverdagen og efterfølgende forsøge at afhjælpe de problemer som kan være årsag til ensomhed og mistrivsel hos mændene.

På mødet vil projektleder Hanne Larsen fortælle om projektet og dets resultater.

Indstilling

Til orientering. 

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

 

Kopier link til punktet  -   Print

3: Unges alkoholkultur

Sagsnr: 20-025746

Sagsfremstilling

Emnet er blevet taget op begyndende med et fælles brev fra Sundhedsstyrelsen til alle landets borgmestre og rektorerne på de danske gymnasier med et ønske om at sætte fokus på gymnasieelevernes alkoholforbrug til fester. Efterfølgende har der i Sundhedsrådet været et ønske om at emnet forfølges yderligere. Det har resulteret i en arbejdsgruppe med repræsentanter fra folkeskolerne, friskolerne, efterskolerne og ungdomsuddannelserne i området samt Rusmiddelcentret og Ungdomsskolen. Med udgangspunkt i en fælles rammeaftale for de unges fester, som de lokale ungdomsuddannelser har udarbejdet i fællesskab ønskes der i arbejdsgruppen at der på lignende vis udarbejdes en aftale på tværs af alle typer skoler, med fokus på hvilke rammer for de unges fester skolerne kan blive enige om, under hensyntagen til elevernes forskellige aldersgrupper af elever. I første omgang er der planlagt en temadag d. 2. november.

På mødet orienteres om temadagen og det planlagte videre arbejde efterfølgende.

Indstilling

Til orientering. 

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

 

Kopier link til punktet  -   Print

4: Sundhedspolitikkens mål 2.2 og 2.3: Gode rammer i hverdagen skal øge antallet af ikke-rygere og forebygge rygestart - Opfølgning på rygning

Sagsnr: 20-025746

Sagsfremstilling

På mødet gives status på indsatsen ”Røgfri Fremtid”, som tidligere er præsenteret for Sundhedsrådet.

Indstilling

Til orientering. 

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

 

Kopier link til punktet  -   Print

5: Evaluering og input til Sundhedsrådet i den kommende byrådsperiode

Sagsnr: 20-025746

Sagsfremstilling

Et tilbageblik på emner og en evaluering af denne byrådsperiode i Sundhedsrådet. Derefter en
drøftelse af hvad Sundhedsrådet skal bruges til fremadrettet de næste 4 år, herunder drøftelse af
indhold, emner og medlemmer.

Vi vil administrativt samle input i et oplæg til Chefforum med henblik på politisk behandling.

Vi glæder os til at se jer til mødet, og særligt til dette emne, som danner grundlag for
folkesundhedsarbejdet i den kommende byrådsperiode.

Indstilling

Til drøftelse. 

Bilag Beslutning

 

Kopier link til punktet  -   Print

6: Eventuelt

Sagsnr:

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

 

Kopier link til punktet  -   Print

7: Næste møde

Sagsnr: 20-025746

Sagsfremstilling

Næste og sidste møde i Sundhedsrådet er planlagt til den 6. december. Drøftelse af evt. aflysning. 

Indstilling

Til drøftelse. 

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

 

Kontaktoplysninger
Sekretær for Sundhedsrådet Natascha Kammeyer Damgaard
Sekretær for Sundhedsrådet Natascha Kammeyer Damgaard
Rødkløvervej 4
6950 Ringkøbing